Sport

Sport

  • 1 januari 2014
  • door Westland Verstandig

Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat sport gestimuleerd moet worden. Het schoolzwemmen moet opnieuw worden ingevoerd. Ook de ouderen vragen bijzondere aandacht met onder meer therapeutisch zwemmen.

Sport is voor iedereen van jong tot oud van groot belang. Belangrijk voor de jeugd, belangrijk voor de gezondheid van iedereen en belangrijk voor de recreatie en ontspanning. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat de gemeente “de sport” zoveel mogelijk dient te faciliteren en te ondersteunen. Daarbij moet bedacht worden dat vele vrijwilligers betrokken zijn bij sport en het is aan die vrijwilligers te danken dat Westland zo’n rijk sportleven heeft. Voor wat hoort wat.

Bewegen is gezond

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor de sport:

  • Wij willen dat naast de Boetzelaer in Monster, de Waterman in Wateringen, Vreeloo in De Lier, Maesemunde in ’s-Gravenzande ook zwembad de Hoge Bomen na 1 januari 2016 open blijft. Westland Verstandig-LEO 2.0 meent dat er een duidelijke behoefte is aan dit zwembad. Het zwembad hoort bij het sportpark en ook technisch is het doorgaan van de exploitatie mogelijk. Optisport wil de exploitatie ook na 1 januari 2016 op zich nemen.
  • In de afgelopen Raadsperiode is de 25%-bijdrageregeling voor sportverenigingen opgeschort. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat in de komende Raadsperiode deze bijdrage weer gegeven wordt. In het verleden is door sportverenigingen ruimschoots gebruik gemaakt van deze regeling. Bouwen door sportverenigingen is ook goed voor de plaatselijke ondernemers. In de regel worden de uitbreidingen gerealiseerd door die ondernemers. We willen niet dat de 25% gekoppeld wordt aan een beperkte mogelijkheid van investeren, maar we willen een algehele regeling waarbij de verenigingen vrij zijn om te kiezen welke investeringen ze willen of moeten doen. Die verenigingen hebben dan recht op een 25% bijdrage.
  • Wij willen dat de door de sportverenigingen betaalde OZB volledig gecompenseerd te worden door de gemeente.
  • De gemeente dient als eigenaar van de gronden deugdelijk onderhoud te verrichten. Zo mag het niet voorkomen dat er periodiek wateroverlast is. De gemeente moet zich dan een goed verhuurder tonen en de benodigde aanpassingen doen.
  • Op dit moment wordt er een ongelijkheid geconstateerd tussen de benadering door de gemeente van de diverse sporthallen. Zo worden de sporthallen in ’s-Gravenzande en vooral in Naaldwijk (De Pijl) bevoordeeld ten opzichte van de overige hallen die meestal bij de verenigingen in eigendom en beheer zijn. Wij willen dat aan die ongelijkheid een einde komt.
  • Westland Verstandig-LEO 2.0 is tegen het verhogen van de huurprijzen van de accommodaties. Sportverenigingen zijn belangrijk voor de Westlandse samenleving. Op geen enkele wijze mag de gemeente de sportbeoefenaars in de problemen brengen. De bezuinigingstaak van € 1.8 miljoen is bereikt.
  • Wij willen de ontwikkeling van een topsportbeleid beginnend met een topsportnota. Topsport is onder meer goed voor de jeugd als voorbeeldfunctie en het imago van Westland.