Westland Verstandig heeft

Westland Verstandig heeft

  • 1 februari 2018
  • door AdminMWC

oog voor de burger

oog voor nieuwe, vooral goedkope huizen

oog voor het klimaat

oog voor een aantrekkelijk Westland en bruisende kernen

oog voor vervoer

oog voor jongeren

oog voor werken in Westland

oog voor de leefbaarheid van onze Westlandse dorpskernen

oog voor sport, muziek en cultuur

oog voor een veilig Westland

oog voor meedoen ook bij armoede

oog voor welzijn en zorg

oog voor opgroeien in Westland

oog voor ouder worden in Westland

oog voor mantelzorgers en vrijwilligers

oog voor versimpelen van regels en procedures

oog voor mensen met een beperking