Actieplan lokale Westlandse economie

Actieplan lokale Westlandse economie

  • 10 februari 2014
  • door Westland Verstandig

Persbericht

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat het nieuwe College en de Raad direct na de verkiezingen komen met een “actieplan economie”. Dat plan moet de lokale Westlandse economie op erg korte termijn steunen. Gedacht wordt onder meer aan:

  • Meer werk vanuit de gemeente naar Westlandse bedrijven. Gebeurt nu niet voldoende;
  • Geld naar verenigingen om nog beter gebruik te maken van deskundige vrijwilligers. Bespaart elders binnen het gemeentelijke apparaat geld aan dure arbeidskrachten;
  • Investeren starterskredieten/sneller afwikkelen BBZ-aanvragen;
  • Beschikbaar stellen gratis wifi in heel Westland;
  • Aan verenigingen weer de mogelijkheid bieden 25% van hun investeringen vergoed te krijgen door de gemeente. Wakkert investering op Westlands niveau aan;
  • Nog meer en extra inzet op woningbouw. Zonodig zal de gemeente zelf initiatieven moeten nemen door een eigen woningbedrijf op te richten;
  • OZB en legestarieven gemeente blijven achter bij de gemiddelde koopkrachtontwikkeling;
  • Regeldruk verder verminderen en ondernemers faciliteren vanuit draagvlakprincipe;

Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat de gemeente nu optimaal zich moet inzetten om de economie uit het slop te trekken. Mooie toekomstplannen voor Westland zijn er genoeg, maar iedereen heeft nu meer baat bij zinvolle acties/daden op de korte termijn.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter