Drukbezochte Westland Verstandig-avond in de Kiem over bestemmingsplan Rijnvaart

Drukbezochte Westland Verstandig-avond in de Kiem over bestemmingsplan Rijnvaart. Westland Verstandig hield vorige week vrijdag een informatieavond over de gevolgen van het bestemmingsplan Rijnvaart. De fractie werd de afgelopen week veelvuldig benaderd door omwonenden en vandaar de avond. Veel ongeruste omwonenden -65- waren aanwezig en daarboven de mensen die verhinderd waren, maar wel de presentatie
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake de zorgval bij extra dagopvang voor dementerenden en
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet tijdig beslissen op aanvrage voor verlenging gehandicaptenparkeervergunning
Lees verder
Eindelijk duidelijkheid over woningbouwlocaties Liermolen en Molensloot Al jaren is aan de oostzijde in De Lier ruimte gereserveerd voor 800 woningen. Een deel daarvan is al gerealiseerd. Ook komt de Oostelijke Randweg er in 2018 en 2019. Gelukkig zit in het plan voldoende groen, water en speelgelegenheden. Van de woningen zullen 35% goedkopere huur- of
Lees verder
Nog steeds wil de ontwikkelaar 100 strandhuizen bij Monster en Ter Heijde en doet een beroep op door alle politieke partijen -behalve Westland Verstandig- goedgekeurde begrotingspost 2018 van € 100.000,= Westland Verstandig gaat ervan uit dat de strandhuisjes niet doorgaan. De noodzakelijke bestemmingsplanwijziging zal niet kunnen rekenen op een politieke meerderheid. GBW en -met een beetje
Lees verder
Gelukkig, Jumbo komt naar Kwintsheul. Sneller woningbouw mogelijk maken zowel bij Driesprong in Kwintsheul als in het zgn. transitiegebied bij de Erasmusweg op tuin van Lely Bij de behandeling van de Rentmeester in Naaldwijk gaf het College -terloops- aan dat binnen 14 dagen bekend zou zijn wie de nieuwe exploitant wordt in Kwintsheul. Goed nieuws.
Lees verder
Verkeerssituatie centrum ‘s-Gravenzande moet drastisch worden aangepakt Westland Verstandig wordt steeds meer benaderd door inwoners uit het centrum van ‘s-Gravenzande die terechte klachten hebben over verkeersveiligheid, over te snel rijdende personenauto’s, maar vooral over vrachtverkeer. Westland Verstandig bracht al vele bezoeken aan mensen, stelde vragen, deed verzoeken tot verbetering aan het bestuur. In een aantal
Lees verder
Westland Verstandig stemde tegen begroting 2018 omdat daarin echt volstrekt verkeerde keuzes gemaakt worden Bekend is dat Westland Verstandig de partij is die echt de hele raadsperiode opkomt voor de burger. In onze Burgerkantoren komen veel inwoners met vragen, ideeën, opmerkingen en vaak ook met zaken die bij de gemeente niet op orde zijn. Mede
Lees verder
College van B en W en raadspartijen passeren bewust de burgers en ondernemers die bezwaar hebben tegen plek en omvang nieuwe XXL-supermarkt Koornneef De Raad van State floot de gemeente terug en vernietigde het in 2016 genomen bestemmingsplanbesluit. Nu tonen College en Koornneef zich slechte verliezers. Met allerlei zelf opgemaakte rapporten proberen ze het plan
Lees verder