Westland Verstandig -lijst 2 bij de komende verkiezingen- bezoekt tot en met 20 maart de 11 Westlandse dorpskernen

  Ideeën Westland Verstandig om leefbaarheid in een groener Westland de komende 4 jaar echt te doen toenemen Meer en beter groen. Veel zuiniger omspringen met bestaand groen. Aantrekkelijkere dorpskernen door meer bankjes met plantenbakken en hangplanten aan lantaarnpalen. Langs de wegen meer en kleurrijker groen. Langs wegen die daar geschikt voor zijn meer en
Lees verder
In Westland moeten echt de komende 4 jaren meer sociale huur- en koopwoningen (huur tussen € 500,– en € 711,– en koopsom tot € 188.000,–) gebouwd worden en de gemeente Westland moet daar sturend in zijn In de afgelopen periode heeft dit College van CDA, VVD, GL en GBW weinig gedaan aan de bouw van sociale huur- en
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aardbevingsgevaar  ’s-Gravenzande door gaswinning Vraag 437 2014-2017 Edelachtbaar
Lees verder
Westland Verstandig wil meer doen voor jongeren, ook in Poeldijk Westland Verstandig wil de komende raadsperiode meer inzetten op de concrete zaken die jongeren in Westland willen. Het is belangrijk dat we hen ook een aantrekkelijk Westland kunnen geven. Meer evenementen, een vast evenemententerrein in Westland, bioscoop met een ruim filmaanbod, de Westlandse feestweken meer
Lees verder

Publicatie De Lierenaar-Meer en betere voorzieningen voor senioren

  • 15 februari 2018
  • door Westland Verstandig
Meer en betere voorzieningen voor senioren Vorige week vond het politiek debat plaats van de Seniorenraad. Daarbij waren ook veel senioren uit De Lier aanwezig. Beter openbaar vervoer, goedkope woningen voor senioren, makkelijker krijgen van voorzieningen waren thema’s die aan de orde kwamen. Westland Verstandig was de enige partij die pleit voor een aparte wethouder
Lees verder
Oude gemeentehuis Monster moet omgeturnd worden naar een complex met goedkope starters- en seniorenwoningen en de oude raadzaal moet het centrale centrum daarvan worden Dat is de terechte wens van veel inwoners uit Monster. Westland verstandig staat daar helemaal achter. Het College van CDA, VVD, GBW en GL wilden het hele gemeentehuis slopen voor het
Lees verder
Meer en betere voorzieningen voor senioren Vorige week vond het politiek debat plaats van de Seniorenraad. Daarbij waren ook veel senioren uit Wateringen en Kwintsheul aanwezig. Beter openbaar vervoer, goedkope woningen voor senioren, makkelijker krijgen van voorzieningen waren thema’s die aan de orde kwamen. Westland Verstandig was de enige partij die pleit voor een aparte
Lees verder
Plan voor bouw 355 woningen in plan Rijnvaart moet anders en mag door Raad niet worden vastgesteld Westland Verstandig heeft verzocht bij de komende raadsvergadering de inhoud van het bestemmingsplan Rijnvaart te bespreken; zij was de enige fractie die dat wilde en de andere fracties gingen akkoord met het plan. Dit plan deugt echter niet.
Lees verder
Westland Verstandig is positief over concept-kustvisie maar zou wel een aantal andere keuzes willen maken Volgende week wordt de kustvisie door de Raad behandeld; geen strandhuisjes, behoud open karakter strand en duinen, beperkte uitbreiding horeca, handhaving strandopgangen met aanpassing Molenslag met een smalle hellingbaan voor kinderwagens en rolstoelen. Prima allemaal en een resultaat van goed
Lees verder