Algemeen

Bizarre politieke discussie over het behandelen van aan de Raad gerichte brieven van burgers en ondernemers Onze burgers en ondernemers schrijven geregeld brieven aan de Raad met klachten, suggesties voor verbeteringen of kwesties die hen bezighouden. Westland Verstandig neemt die brieven serieus en vraagt geregeld om over de inhoud daarvan in de commissie te praten.
Lees verder
De politiek moet stoppen om vooral met zichzelf bezig te zijn. Dat is niet in het belang van onze burgers De afgelopen week heeft de Raad gelukkig een streep gezet onder 2 kwesties. Allereerst de 9 “bevindingen” waarmee de slechte Westlandse bestuurscultuur bevestigd werd. Dossiers en namen van bestuurders die zich schuldig maakten aan niet
Lees verder
Westland Verstandig pleit voor een verplichte cliëntondersteuner bij keukentafelgesprekken, geen OZB voor onze verenigingen en terugkeer nachtapotheek / betere bezorgregeling Gebleken is dat onvoldoende duidelijk is bij inwoners die zorg nodig hebben, dat ze gratis gebruik kunnen maken van een adviseur, cliëntondersteuner geheten. Daarom wil Westland Verstandig dat er standaard altijd een cliëntondersteuner bij is,
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdwijnen OV-laadpaal busstation Verdilaan   Vraag 618
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake invalidentoilet Slag Vlugtenburg en slag Beukel   Vraag
Lees verder

Publicatie HHW-Wachtlijstenoffensief moet echt worden ingezet

  • 27 november 2018
  • door Westland Verstandig
Wachtlijstenoffensief moet echt worden ingezet Westland Verstandig wenst meer euro’s te besteden aan de verkorting van de wachtlijsten in Westland. Volstrekt onaanvaardbaar is het te zien de steeds langer wordende wachtlijsten voor passende woningen en verpleegplaatsen. Niet alleen vele starters en senioren klagen daarover, maar ook bijvoorbeeld de Seniorenraad deed dat vorige week terecht. Het
Lees verder
Eindelijk andere visie op handhaving buitengebied, zoals Westland Verstandig steeds gewild heeft Westland Verstandig pleit al jaren voor een andere aanpak van handhaving in het buitengebied. Tot nog toe werd door de gemeente nauwelijks resultaat geboekt en zijn er vele miljoenen euro’s uitgegeven. Dat moet stoppen. Alleen dan handhaven en dan nog op reële condities
Lees verder
Fit en funpark Heenweg moet er nu snel komen los van woningbouwplannen en dringende aanpassingen nodig op wegenstructuur kern ‘s-Gravenzande De Raad nam in januari een motie aan dat in de Heenweg, ter versterking van de kern, snel een Fit en funpark moest komen. Tot nog toe laat het College het afweten en vertraagt de
Lees verder
Dringende aanpassingen nodig op wegenstructuur kern Monster Westland Verstandig ontvangt veel klachten van inwoners van Monster over de verkeerssituatie in Monster. Het gaat dan over te veel verkeer op wegen die daar niet geschikt voor zijn, onveilige verkeerssituaties, maar ook het grote gebrek aan parkeerplaatsen en het gemis aan parkeerplekken voor werkbusjes. Westland Verstandig vindt
Lees verder
Centrumplan van de Wateringse ondernemers verdient volledige steun van de gemeente Westland Verstandig heeft het plan, opgemaakt door de Wateringse ondernemers, bekeken en staat daar achter. De huidige problemen (o.a. doorstroming auto’s, parkeren) binnen de kern worden aangepakt en het centrum blijft compact en gezellig. Geen supermarkt dus aan de Dorpskade in de bedrijfspanden daar.
Lees verder