Algemeen

Geslaagde middag Westland Verstandig in verzorgingshuis Vlietzicht in Wateringen Op zaterdag 6 oktober jl. heeft Westland Verstandig een gezellige middag georganiseerd voor de bewoners van Vlietzicht in Wateringen en hun familieleden. De bekende Westlandse zanger Koos Janssen trad op en uiteraard ontbraken ook de advocaatjes en het gebak en de koffie niet. Westland Verstandig wil
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoud stoepen in de dorpskernen in Westland
Lees verder
College weigert uitvoering te geven -in 1 week tijd- aan 3 raadsmoties en gebruikt daarvoor vreemde argumenten De afgelopen week was het CDA-wethouder Vreugdenhil die aangaf dat het College de motie terugplaatsing Gravin Machteldbeeld naar het Marktplein niet wil uitvoeren. Vreemd spelletje door de terugplaatsingskosten (€ 120.000,–) te overdrijven. LPF-wethouder Gardien weigert de aangenomen motie intrekking
Lees verder
Veel Westlanders staan terecht niet te wachten op een extra bak, een extra zak en het ophalen van de restafvalbak één keer in de 4 weken De vraag is of niet de grote gemeenten gevolgd moeten worden die het afval door hun afvalverwerkers laten scheiden. Nascheiding (door de afvalverwerker) van plastic is beter voor milieu
Lees verder
College van B en W moet wens van meerderheid Raad over terugplaatsen Machteldbeeld op Marktplein nu snel uitvoeren Meer dan 1.000 handtekeningen van ‘s-Gravenzandse inwoners en een raadsmeerderheid zijn voor het College geen reden om snel het Gravin Machteldbeeld terug te plaatsen. Ineens komt het College met gezochte argumenten. Terugplaatsing zou € 120.000,– gaan kosten. Blijkbaar
Lees verder
Moties tegen de bouw van strandhuizen en wens om vaststelling Kustvisie wederom door Westland Verstandig aan de Raad voorgelegd op 16 oktober a.s. Het nieuwe College en met name CDA-wethouder Zwinkels weigert de breed gedragen Kustvisie uit te gaan voeren. Zij wil eerst een aantal losse zaken regelen. Zij noemt de hellingbanen, bebouwing en al
Lees verder
Westland Verstandig wil concrete maatregelen tegen te hoge snelheid op wegen in de kernen Vorige week werd in Wateringen de inloopavond voor de Ambachtsweg gehouden bij Velo. Niet alleen te veel verkeer, maar ook het ontbreken van toezicht door de politie op te hard rijden waren veelgehoorde klachten. De politie heeft geen tijd voor controles
Lees verder
Nieuw College heeft geen concrete nieuwe plannen voor De Lier De Oostelijke randweg wordt zoals gepland nu echt op korte termijn gerealiseerd en de oude plannen voor nieuwe woningen in Liermolensloot met nieuwe basisschool worden thans uitgewerkt. Andere concrete plannen voor De Lier zijn er niet te vinden in het Westlands akkoord van dit College
Lees verder
Westland Verstandig dierenstickeractie groot succes en al bijna 2.000 stickers afgehaald Begin september startte Westland Verstandig een actie, waarbij op onze Burgerkantoren in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande dierenstickers gratis zijn op te halen. Die stickers kunnen dan op ramen en deuren geplakt worden en bij brand of andere calamiteiten weten de hulpdiensten dan dat er binnen
Lees verder
Westland Verstandig organiseert op zaterdag 6 oktober a.s. een gezellige middag in Vlietzicht in Wateringen Westland Verstandig verzorgt in de Westlandse verpleeghuizen zes keer per jaar een gezellige middag voor de bewoners, vrijwilligers en personeel. Haar leden zetten zich dan in om iedereen een leuke middag te bezorgen. De Westlandse zanger Koos Janssen zal dan
Lees verder