Algemeen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake problemen rondom de Poelzone met de
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake schrijnend tekort verpleeg- en crisisbedden  
Lees verder
Huishoudelijke thuishulpuren aan onze inwoners met een zorgvraag worden teruggeschroefd. Onaanvaardbare bezuiniging. Minder kosten aan administratie, organisatie, dure externen en meer “handjes aan het bed” Alle partijen hebben de mond vol van betere zorg voor onze inwoners. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, moeten zichzelf redden zolang het nog maar een beetje kan, geldbedragen worden
Lees verder
Aarzelend College weet zich geen raad met kust. Laten we nu gewoon de Kustvisie vaststellen en deze uitwerken met concrete maatregelen Omdat met name CDA en LPF niet wilden, werd vorig jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen de Kustvisie niet vastgesteld. Die visie was een resultaat van overleggen met alle stakeholders, betrokken burgers en de gemeente middels
Lees verder
College neemt besluit tot sloop oude gemeentehuis en plannen Polenhotel bij Verburchterrein moeten stopgezet worden Op 2 april nam het College het besluit tot de sloop van het hele gemeentehuis Monster. De Raad moet de kosten van de sloop (€ 550.000,- -) nog goedkeuren. Westland Verstandig vindt de sloop van het hele gebouw kapitaalsvernietiging, geldverspilling en
Lees verder
Kastanjehof verdient ondersteuning vanuit de gemeente. Deze voorziening moet behouden blijven in Kwintsheul. Wanneer komt er duidelijkheid over de toekomst van de Hofboerderij Westland Verstandig waarschuwde al dat verplaatsing van de Kastanjehof haar voortbestaan in gevaar zou brengen. Dat gebeurt nu de nieuwe Kastanjehof het financieel erg lastig heeft en de gemeente Westland gevraagd heeft
Lees verder
Het aantal uren hulp in de huishouding mag in Westland niet structureel teruggebracht worden Medio vorige week stelde Westland Verstandig al vragen over haar bereikende berichten van onze inwoners dat het College van Burgemeester en Wethouders doende is het aantal uren hulp in de huishouding structureel terug te brengen. Westland Verstandig is daar fel op
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake komst openbaar toilet parkeerterrein slag Vlugtenburg
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bericht Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek   Vraag 690
Lees verder