Algemeen

Publicatie HHW-Westland Verstandig staat dicht bij de burger

  • 16 augustus 2018
  • door Westland Verstandig
Westland Verstandig staat dicht bij de burger De gemeente is er voor de burger! Westland Verstandig zet zich in voor de inwoners en een beter Westland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De gemeente Westland moet zorgen voor een beter welzijn en levensgeluk van de inwoners. De politiek is er om burgers te
Lees verder
Werkwijze Westland Verstandig nader toegelicht Westland Verstandig neemt haar rol als volksvertegenwoordiger en controleur. Onze raadsleden vertegenwoordigen de burgers en komen voor hen op. Wat we beloven dat doen we ook. Westland Verstandig is een lokale partij die zich op basis van goede kennis van de inhoud en argumenten verdiept in vraagstukken die spelen voor
Lees verder
Westland moet meer investeren in de leefbaarheid van Wateringen en Kwintsheul Het gemeentebestuur is er voor haar inwoners en moet ten dienste staan aan alle Westlanders. Dit lukt alleen als de politiek zich daar naar gedraagt. Westland Verstandig wil graag bijdragen aan de enig juiste opstelling van het gemeentebestuur. Geen te dure projecten en plannen,
Lees verder
Westland moet meer investeren in de leefbaarheid van Monster, Poeldijk en Ter Heijde Het gemeentebestuur is er voor haar inwoners en moet ten dienste staan aan alle Westlanders. Dit lukt alleen als de politiek zich daar naar gedraagt. Westland Verstandig wil graag bijdragen aan de enig juiste opstelling van het gemeentebestuur. Geen te dure projecten
Lees verder
Westland moet meer investeren in de leefbaarheid van De Lier Het gemeentebestuur is er voor haar inwoners en moet ten dienste staan aan alle Westlanders. Dit lukt alleen als de politiek zich daar naar gedraagt. Westland Verstandig wil graag bijdragen aan de enig juiste opstelling van het gemeentebestuur. Geen te dure projecten en plannen, maar
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nader benoemen van fietspaden in Westland   Vraag
Lees verder

Publicatie HHW-Westland Verstandig heeft

  • 8 augustus 2018
  • door Westland Verstandig
Westland Verstandig heeft oog voor de burger; oog voor nieuwe, vooral goedkope huizen; oog voor het klimaat; oog voor een aantrekkelijk Westland en bruisende kernen; oog voor vervoer; oog voor jongeren; oog voor werken in Westland; oog voor de leefbaarheid van onze Westlandse dorpskernen; sport, muziek en cultuur; oog voor een veilig Westland; oog voor
Lees verder

Publicatie Groot Westland-Wat wil Westland Verstandig bereiken

  • 8 augustus 2018
  • door Westland Verstandig
Wat wil Westland Verstandig bereiken Opkomen voor het burgerbelang, alle burgers gelukkiger maken en in alle gevallen de burger serieus nemen en de burger op tijd betrekken bij plannen in de directe leefomgeving; Eerst luisteren naar de burger en dan pas besluiten; De leefbaarheid in Westland verbeteren. Concrete plannen per kern; Verbeteren van de bestaande
Lees verder
Een aantal speerpunten voor de komende periode van Westland Verstandig Afsteken vuurwerk rond de jaarwisseling moet gereglementeerd worden; Een goede centraal gelegen gemeente werf, 6 dagen open, zonder overlast voor omwonenden; Stoppen met onzinnige handhaving in buitengebied; Regionaal werkbedrijf opzetten in kas. Evt. samen met teelt van medicinale wiet; In verband met de vakantie zijn
Lees verder
Een aantal speerpunten voor de komende periode van Westland Verstandig Afsteken vuurwerk rond de jaarwisseling moet gereglementeerd worden; Een goede centraal gelegen gemeente werf, 6 dagen open, zonder overlast voor omwonenden; Stoppen met onzinnige handhaving in buitengebied; Regionaal werkbedrijf opzetten in kas. Evt. samen met teelt van medicinale wiet; In verband met de vakantie zijn
Lees verder