Algemeen

Vragen aan College inzake functioneren glasvezel Westland

 • 21 september 2017
 • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake functioneren glasvezel Westland   Vraag 382 2014-2017 Edelachtbaar
Lees verder

Vragen aan College inzake doorstromingsvergoeding

 • 21 september 2017
 • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake doorstromingsvergoeding Vraag 381 2014-2017 Edelachtbaar College, Bij onze
Lees verder
GBW-wethouder Rijneveen vindt huisvesting 7 arbeidsmigranten in een eengezinswoning in onze kernen prima en gewoon; wel verzuimt hij om met een goede oplossing te komen voor het probleem van de huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Tijdens de commissievergadering van 20 september jl. werd duidelijk dat het College nog niet het begin van een oplossing heeft voor het
Lees verder

Vragen aan College inzake klachten over ratten in ‘s-Gravenzande

 • 20 september 2017
 • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake klachten over ratten in ‘s-Gravenzande Vraag 380 2014-2017
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeerssituatie industrieterrein Teylingen 379 2014-2017 Edelachtbaar College, Onze
Lees verder
Meer dan de helft van alle woningen in Heenweg wil glasvezelaansluiting Westland Verstandig heeft de afgelopen weken formulieren huis aan huis bezorgd in de Heenweg. Ook de Brede School De Kameleon hielp mee. Daar het College van B&W van CDA, VVD, GL en GBW eerder aangaf een glasvezelaansluitingsverzoek te doen niet tot haar taak te
Lees verder

College van CDA, VVD, GL en GBW laat Schefferkampbos bewust slopen

 • 20 september 2017
 • door Westland Verstandig
College van CDA, VVD, GL en GBW laat Schefferkampbos bewust slopen Gisteren is gestart met het kappen van het zgn. Schefferkampbos in De Lier. Een treurige dag voor Westland. Één van de weinige echte door de natuur gevormde gebieden moet wijken voor nog niet concrete plannen voor glastuinbouw. Eeuwig zonde. In Westland ligt er voldoende
Lees verder

Vragen aan College inzake Van Lennepstraat ‘s-Gravenzande

 • 19 september 2017
 • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Van Lennepstraat ‘s-Gravenzande 378 2014-2017 Edelachtbaar College, Onze
Lees verder

Vragen aan College inzake bestrating Zwetburgh De Lier

 • 19 september 2017
 • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bestrating Zwetburgh De Lier 377 2014-2017 Edelachtbaar College,
Lees verder
Eindelijk betere fietspaden langs Herenstraat, Heulweg en Kerkstraat. Bouw sociale huurwoningen onnodig vertraagd doordat het College plotsklaps in één keer het hele gebied tussen de Ambachtsweg, Erasmusweg en N211 wil laten bebouwen met vele honderden woningen Westland Verstandig vindt dat veel fietspaden in Westland opgeknapt moeten worden. We zijn dan ook erg blij dat de
Lees verder