Algemeen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wens te komen tot eigen gemeentelijk woningbedrijf Vraag
Lees verder

Westland Verstandig start glasvezelaansluitingsactie Heenweg

  • 24 juli 2017
  • door Westland Verstandig
Westland Verstandig start glasvezelaansluitingsactie Heenweg Op donderdagavond 20 juli jl. heeft de fractie van Westland Verstandig in de dorpskern Heenweg bijgaande brief en verklaring deur aan deur rondgebracht. Destijds is de Heenweg door Caiway niet aangesloten op glasvezel omdat het om een buitengebied zou gaan. Dit is natuurlijk niet correct, maar destijds is de gemeente
Lees verder

Verklaring aansluiting glasvezelnetwerk Heenweg

  • 21 juli 2017
  • door Westland Verstandig
Beste mensen, De fractie van Westland Verstandig is meerdere malen door diverse inwoners van Heenweg benaderd om te bewerkstelligen dat de Heenweg op het glasvezelnet wordt aangesloten. Caiway, nu CIF, heeft dat destijds niet gedaan omdat bij de eenwording van de gemeente Westland de Heenweg –achteraf ten onrechte- als buitengebied is aangemerkt en daarom niet
Lees verder
Fractie komt ook tijdens vakantie graag naar u toe als u gemeentezaken, ideeën of verzoeken wilt bespreken De vakantietijd gebruikt de fractie van Westland Verstandig om, als dat gewenst wordt, inwoners van de Westlandse dorpskernen te bezoeken om met hen te praten over allerlei gemeentezaken die goed of slecht geregeld zijn. We proberen dan uitleg
Lees verder
Fractie Westland Verstandig komt ook tijdens vakantie graag naar u toe als u gemeentezaken, ideeën of verzoeken wilt bespreken De vakantietijd gebruikt de fractie van Westland Verstandig om, als dat gewenst wordt, inwoners van de Westlandse dorpskernen te bezoeken om met hen te praten over allerlei gemeentezaken die goed of slecht geregeld zijn. We proberen
Lees verder
Medicinale teelt cannabis zou in Westland mogelijk moeten zijn Bij apotheken is cannabis in olievorm of plantje te krijgen die op doktersattest worden verstrekt. Gebruikt onder meer als pijnbestrijder en als genezend middel. Die cannabis wordt met een vergunning van het Rijk geteeld op een bedrijf in Noord Nederland en distributie vindt plaats door een
Lees verder
Woningcoöperaties hanteren ogenschijnlijk eigen regels bij woningtoewijzingen. Leidt vaak tot willekeur en ontevredenheid bij aanvragers Westland Verstandig werd de afgelopen weken meerdere malen benaderd door Westlanders die zich ingeschreven hebben voor een  woning. Veelvuldig komt men niet in aanmerking omdat men net iets te veel inkomen heeft. Als dan later geconstateerd wordt wie de beoogde
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake extra huur voor normaal verwachte voorzieningen aan woning
Lees verder
Westland Verstandig hoeft geen vaste -alleen voor haar bestemde- fractiekamer in het halve nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan; Wel een gewone algemeen in gebruik zijnde spreekkamer om met Westlandse inwoners  verenigingen  bedrijven te praten De 2 halve nieuwe gemeentehuizen gaan eind augustus open en pas eind september zijn de 2 gemeentehuizen echt klaar. Naar verluidt
Lees verder

Vragen aan College inzake medicinaal gebruik cannabisteelt

  • 20 juli 2017
  • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake medicinaal gebruik cannabisteelt Vraag 356 2014-2017 Edelachtbaar College,
Lees verder