Algemeen

Westland Verstandig en LPF Westland houden voor inwoners Maasdijk op 1 maart te 19.30 uur in de Prinsenhof in Maasdijk een informatieavond over stand van zaken 2e Polenhotel Na alle tumult in de afgelopen raadsvergadering, maar ook de vreemde wijze waarop het besluit tot stand kwam en de inhoud van het besluit, is het goed
Lees verder
Westland Verstandig organiseert op zaterdag 2 maart a.s. in de Rozenhof in Naaldwijk weer een gezellige middag voor de bewoners en familie vanaf 16.00 uur Westland Verstandig houdt ieder jaar 6 gezellige bijeenkomsten in onze verpleeghuizen en woonzorgcomplexen. Westland Verstandig en haar leden willen op die manier invulling geven aan hun betrokkenheid bij de zorg
Lees verder
Raadsleden hebben vertrouwen gekregen van onze inwoners en behoren dan niet bij het kruisje te tekenen Sinds de verkiezingen vorig jaar in maart is er maar weinig ten goede veranderd in Westland. Weliswaar predikt dit College openheid, transparantie en betrouwbaarheid, maar de werkelijkheid is helaas anders. Geen daadkracht wordt getoond, een College met te veel
Lees verder
Woningtekort in Westland hoogste van heel Nederland De fractie van Westland Verstandig hamert er al geruime tijd op dat fundamenteel anders aangekeken moet worden tegen het tekort aan passende woningen voor onze inwoners. Nu blijkt uit een onderzoek dat het woningtekort in Westland met 7.4% het hoogste van heel Nederland is. Er moet dus veel
Lees verder
College zegt toe Marktplein en omgeving beter te gaan onderhouden Bij ons Burgerkantoor komen vele klachten binnen over de wijze waarop het centrum van ’s-Gravenzande wordt schoongemaakt. Zo worden prullenbakken niet tijdig leeggemaakt door de gemeente. Inmiddels heeft het College toegezegd dat het centrum van ’s-Gravenzande een aandachtsgebied wordt voor het legen van prullenbakken. Het
Lees verder
Schade van ruim € 66.000,– (€ 15.000,– meer dan vorig jaar) voor de jaarwisseling weer te hoog Westland Verstandig zou het een uitdaging vinden om de komende jaarwisseling met de inwoners en ondernemers in te zetten op nagenoeg geen schade bij de jaarwisseling. De afgelopen jaarwisseling is er best veel schade aangericht: afvalcontainers € 23.000,–, verkeersborden € 19.000,–, speeltuinen
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast huisvesting arbeidsmigranten Puccini Naaldwijk   Vraag
Lees verder

Vragen aan College inzake terugkeer Gravin Machteldbeeld

  • 20 februari 2019
  • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake terugkeer Gravin Machteldbeeld   Vraag 661 2018-2022
Lees verder
Westland Verstandig gaat meldpunt “Gebruik sociale huurwoningen Westland” openen voor opvallende toewijzingen en afwijkend gebruik van sociale huurwoningen in Westland Westland heeft ongeveer 10.000 sociale huurwoningen in de 11 dorpskernen. Deze zijn eigendom van “onze” woningcorporaties die deze huizen verhuren en toewijzen. Dat betekent dat 1 op de 4 woningen in Westland een sociale huurwoning
Lees verder

Publicatie HHW-Westland ongeveer 1 jaar na de verkiezingen

  • 13 februari 2019
  • door Westland Verstandig
Westland ongeveer 1 jaar na de verkiezingen Optreden nieuw College is tot nog toe slap en vaag. Weinig concrete resultaten geboekt; ook vaak slechte en niet goed onderbouwde voorstellen die teruggenomen moeten worden na behandeling in Commissie. Voorbeelden hiervan te over: afvalstoffenplan, tientallen kredietvoorstellen etc. Grote coalitiepartijen CDA en LPF zijn het vaak niet eens,
Lees verder