Algemeen

Vragen aan College inzake verkeersoverlast Gantellaan Monster

  • 19 april 2018
  • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeersoverlast Gantellaan Monster Vraag 501 2018-2022   Edelachtbaar
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake tijdelijke fietsenstalling bij “Rijk Zwaan-rotonde”   Vraag
Lees verder
Westland Verstandig wil middels interpellatie duidelijkheid van College over afspraken Olsthoornranch. Eerst na vragen van Westland Verstandig komt College met memo en wil geheim overleg na benoeming nieuw College. Na bekendmaken interpellatiedebat vanavond nu plotsklaps commissievergadering waar de wethouder informatie zal verstrekken over deze kwestie Er doen vele verhalen de ronde over afspraken die het
Lees verder

Informateurs communiceren enkel via de pers!

  • 17 april 2018
  • door Westland Verstandig
Informateurs communiceren enkel via de pers! Bijgaande mail stuurde ik vanochtend toe aan de informateurs en daarop werd geen enkele reactie ontvangen. Uiteraard is het niet correct om enkel via de pers te communiceren over de voortgang van het coalitieoverleg. Als dit een voorschotje is op de nieuwe bestuurscultuur, dan zal er weinig veranderen. Informateurs
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast Havenstraat / Kloosterlaan Monster   Vraag 499
Lees verder
CDA laat kans van coalitie bestaande uit de 4 grootste partijen van Westland onbenut en volgt uitsluitend haar eigen belang. CDA probeert het niet eens. Alleszeggend! Zonder een woord met elkaar te wisselen passeert het CDA Westland Verstandig en GBW bij de coalitievorming. Waarom? Allereerst laf en niet in belang van Westland. Westland Verstandig gaf
Lees verder
Busverbinding naar Hagaziekenhuis vanuit Wateringen kan nu toch! Waar een wil is, is een weg! In Westland is het openbaar vervoer problematisch geregeld. Dat komt volgens de politiek door de Metropoolregio die dat voor Westland regelt. Dat gaat Westland Verstandig te kort door de bocht . Uiteraard ontvangt de Metropool de gelden van het Rijk
Lees verder
Motie intrekking bestemmingsplan Rijnvaart moet uitgevoerd worden De Raad heeft op 20 februari een motie aangenomen tot het terugnemen van het volstrekt niet doordachte bestemmingsplan Rijnvaart. Dit tot opluchting van de omwonenden. Alleen CDA wilde dit plan wel vastgesteld zien worden. Dat voornemen mislukte gelukkig. Inmiddels blijkt het College het bestemmingsplan niet te willen intrekken
Lees verder
Westland Verstandig wil in Westland regulering huisvesting Oost-Europese arbeidsmigranten Westland Verstandig voert al jaren op dat de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten moet plaatsvinden bij de tuinders zelf, ofwel op percelen die een glastuinbouwbestemming hebben en die niet optimaal voor die bestemming in gebruik zijn. Het CDA, die hier weer “eigen” belangen beschermt, is hier tegen.
Lees verder
Westland Verstandig wil openbaar toilet voor mensen in een rolstoel bij in ieder geval strandslag Vlugtenburg en ook bij Molenslag. Westland Verstandig vraagt wederom om concrete maatregelen voor verkeersproblemen op diverse wegen in centrum Monster. Waarom geen overleg met buurtbewoners over nieuwe ontwikkelingen van de Aloysiusschool Westland Verstandig heeft de afgelopen weken onder meer de
Lees verder