Algemeen

Publicatie HHW-Mensen voorop in de zorg, niet de euro’s

  • 12 juni 2019
  • door Westland Verstandig
Mensen voorop in de zorg, niet de euro’s. Voor dit College zijn de cijfers belangrijker geworden dan mensen Nog steeds krijgt Westland Verstandig bijna dagelijks klachten binnen van inwoners die gekort zijn op het aantal Wmo-huishoudhulpuren. Ook vlot het maar niet met het terugdraaien van de urenbeknottingen. Westland Verstandig trok daarover direct aan de bel
Lees verder
Westland Verstandig wil behouden wat goed is, aanpassen wat beter kan en veranderen waar nodig Verkeerde keuzes zorgen ervoor dat forse tekorten zich voordoen. Van een verkeerde keuze is een schrijnend voorbeeld het besluit van de Raad -behalve Westland Verstandig- in 2017 om € 7.5 miljoen voor de zorg bestemde euro’s over te hevelen naar prestigeprojecten
Lees verder
Alarmerend rapport Rekenkamercommissie Westland over grote tekortkomingen in de informatiebeveiliging van de gemeente. Het is zelfs zo erg dat het eigenlijke rapport geheim gehouden moet worden. Ook op de reactie van het College legde het College algehele geheimhouding op De Rekenkamercommissie Westland heeft een onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging binnen de gemeente Westland. Tot grote
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   6 juni 2019   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gebruik terrein van
Lees verder
Falend collegebeleid, geldverkwisting en verkeerde keuzes leiden tot een rampzalig tekort van € 14 miljoen. Het roer moet drastisch om Westland Verstandig voorspelde het voor het laatst in november 2018: door verkeerde keuzes zouden er tekorten gaan ontstaan. De alternatieve begroting werd afgewezen. In die begroting werd een streep gehaald door een twintigtal zinloze zaken en
Lees verder
Argumenten die gebruikt werden ter ondersteuning bouw nieuw gemeentehuis nu al niet juist! De Westlandse politiek heeft de komst van de 2 halve gemeentehuizen gewild. Westland Verstandig is steeds tegenstander geweest en had daarvoor goede redenen. Helaas blijkt hetgeen door haar gevreesd werd uit te komen. De gekozen DBFMO-constructie werkt niet gunstig. Ieder wissewasje levert
Lees verder
Meer geld en aandacht naar wel de burgers rakende zaken zoals zorg, leefomgeving, onderwijs, groen, veiligheid, infrastructuur en versterking dorpskernen Dit College maakt verkeerde keuze en draait verkeerde keuzes die in het verleden gemaakt zijn niet terug. Dat laatste bepleit Westland Verstandig wel. Zij rekende uit in haar alternatieve begroting dat € 20 miljoen euro’s kunnen
Lees verder
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   4 juni 2019     Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gewenste vergroening
Lees verder