Algemeen

Westland Verstandig verzocht College alle toezeggingen en nog te realiseren zaken rondom bestemmingsplan Oostelijke Randweg op papier te zetten en aan de Raad voor te leggen ter vaststelling De snelle aanleg van de Oostelijke Randweg is voor De Lier een goede zaak. Duurt al veel te lang. Het is dan best wel triest te constateren
Lees verder
Onduidelijkheid nog steeds over plannen met de Hofboerderij. College van B&W weigert in te grijpen in soap supermarkt Kwintsheul  en de hele Raad behalve Westland Verstandig steunt dat om onbegrijpelijke redenen; weer nieuwe vragen Westland Verstandig over parkeerplaatsen die angstvallig door Koornneef worden omhekt VVD-wethouder Ouwendijk handelt niet echt voortvarend met de uitwerking beheer Hofboerderij.
Lees verder
In Poeldijk kan en de Leuningjes heropend worden en de Bartholomeuskerk kan blijven voortbestaan. Alle 100 strandhuisjes inmiddels definitief van de baan? Geen vakantiehuizen meer gepland tussen Watergat en Schelpenpad In Poeldijk wordt door de Bartholomeuskerk ten onrechte de heropening van de Leuningjes op scherp gezet. Het is natuurlijk niet zo dat als de Leuningjes
Lees verder
Actie behoud gravin Machteldbeeld op Marktplein daverend succes. Plannen nieuwe woonwijk Rijnvaartweg-Nieuwe Vaart weer niet goed doordacht v.w.b. ontsluiting, de hoeveelheid woningen en inpassing in bestaande omgeving Westland verstandig startte in ‘s-Gravenzande de actie tot behoud van het Machteld-beeld op het Marktplein. De ‘s-Gravenzanders roeren zich danig en tekenen massaal. Onzinnig idee om het beeld
Lees verder
Westland Verstandig wil andere keuzes bij het besteden van gelden door de gemeente De gemeenteschuld is tijdens deze collegeperiode opnieuw opgelopen. Dit ondanks de betere economische tijden nu de wereldcrisis voorbij lijkt. Dit College geeft te veel geld uit aan ons inziens zaken waar de burgers niets aan hebben en Westland als geheel ook niet
Lees verder
Westland Verstandig blijft opkomen voor de Westlandse burgers zowel in als buiten de Raad Als macht niet wordt gecontroleerd ga je dingen doen die je niet wilt vertellen, dingen verbergen en achterhouden. Westland Verstandig constateerde in de afgelopen jaren veelvuldig dat in achterkamertjes door CDA, VVD, GBW en GL bestuurderszaken bedisseld werden die pas met
Lees verder

Vragen aan College inzake opkopen supermarkt Kwintsheul

  • 21 november 2017
  • door Westland Verstandig
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake opkopen supermarkt Kwintsheul Vraag 405 2014-2017 Edelachtbaar College,
Lees verder
Westland Verstandig blijft tegen komst van veel te grote supermarkt aan de Patijnenburg. Ook nu weer de verkeerde volgorde: het College beslist eerst en gaat daarna pas de omwonenden en winkeliers om hun zienswijzen vragen Het eerdere besluit van de gemeenteraad (Westland Verstandig was tegen) over de supermarkt werd door de Raad van State vernietigd.
Lees verder
Westland Verstandig benadert de eigenaar van het winkelcentrum van ’s-Gravenzande om overdekking van de Graaf Willem II-straat en verlenging van de gratis parkeertijd Middels een tweetal brieven heeft Westland Verstandig de huidige eigenaar van het winkelcentrum ’s-Gravenzande en het College van Burgemeester en Wethouders benaderd om gedaan te krijgen dat alsnog overkapping van de Graaf
Lees verder