Moties en Amendementen

Motie invoering prikkel gereduceerde kermis voor de komende feestweken De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 12 juni 2018; Overwegende: dat in een aantal plaatsen in Nederland inmiddels prikkelvrije of prikkel-gereduceerde kermissen georganiseerd worden voor inwoners die niet tegen geluid en licht kunnen; dat recent in Den Haag bij de kermis dit
Lees verder

Motie inzake de jaarrekening

 • 26 juni 2017
 • door Westland Verstandig
Motie inzake de jaarrekening De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 27 juni 2017; Overwegende: dat de raadsaccountant Verstegen geconstateerd heeft dat de jaarrekeningcontrole meer tijdsbesteding van hen gevergd heeft voor een totaalbedrag van € 65.000,– bovenop het met de Raad afgesproken budget van ongeveer dezelfde hoogte. De redenen hiervan waren: “1. Onvoldoende
Lees verder

Motie inzake behoud gemeentewerf ‘s-Gravenzande

 • 24 februari 2017
 • door Westland Verstandig
Motie inzake behoud gemeentewerf ‘s-Gravenzande De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 maart 2017; Overwegende: dat Westland Verstandig van derden heeft moeten vernemen dat het College van plan is de gemeentewerf ’s-Gravenzande af te stoten en de grond te verkopen aan een derde; dat wij reeds artikel 42-vragen daarover gesteld hebben
Lees verder

Amendement op raadsvoorstel blijverslening

 • 17 februari 2017
 • door Westland Verstandig
Amendement op raadsvoorstel blijverslening De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017; Artikel 2 lid 2 te vervangen door: “Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen: a. soort lening Een blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,– en
Lees verder
Motie tot intrekking van (voor)ontwerpbestemmingsplan N211 en oproep tot overleg met alle betrokkenen waaronder Provincie en omwonenden De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017; In aanmerking nemende: dat inmiddels het bestemmingsplan N211 ter visie gelegd is en de zienswijzetermijn voorbij is; dat 50 zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerp;
Lees verder
Motie tot opheffing geheimhouding dossier twee nieuwe gemeentehuizen De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017; In aanmerking nemende: dat op het dossier inzake de twee nieuwe gemeentehuizen geheimhouding geldt; dat de twee nieuwe gemeentehuizen op 1 juli a.s. gereed zullen zijn en na die tijd in gebruik zullen worden
Lees verder

Motie Marktplein – Wilhelminaplein

 • 24 januari 2017
 • door Westland Verstandig
Motie De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 24 januari 2017 In aanmerking nemende: dat het Platform Gehandicapten Westland bij brief van 16 januari 2017 de Raad verzocht heeft rekening te houden met een aantal uitgangspunten; dat de Raad die uitgangspunten onderschrijft en bij de herinrichting van zowel het Wilhelminaplein als het
Lees verder

Amendement beeld Gravin Machteld

 • 24 januari 2017
 • door Westland Verstandig
Amendement De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 24 januari 2017 In aanmerking nemende: dat het beeld van Gravin Machteld op het Marktplein geplaatst is ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de toenmalige gemeente ’s-Gravenzande; dat de inwoners van ’s-Gravenzande voor het maken en plaatsen van het beeld op deze locatie
Lees verder

Motie inzake meer thuishulp

 • 9 december 2016
 • door Westland Verstandig
Motie inzake meer thuishulp De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016; Overwegende: dat in Westland de thuishulp op zich goed geregeld is en ook na 1 januari 2015 in stand is gebleven; dat via de keukentafelgesprekken indicaties plaatsvonden van de thuishulp en ook met name het aantal uren dat
Lees verder

Motie inzake dierenwelzijn

 • 9 december 2016
 • door Westland Verstandig
Motie inzake dierenwelzijn De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016; Overwegende: dat ingevolge Europese wetgeving, vogelrichtlijnen, habitatrichtlijnen, nationale wetgeving (Flora- en Faunawet), Natuurbeschermingswet dieren een aantal medebewindstaken en ook autonome bevoegdheden op de gemeente rusten met betrekking tot dierenwelzijn; dat het burgerlijk wetboek en met name boek 5 artikel
Lees verder