Programma

Zorg voor ouderen en gehandicapten

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Ouderen, gehandicapten en andere (tijdelijke) zorgbehoevenden moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen die nodig is. Overheveling van taken van het Rijk en provincie naar gemeenten zijn onderhevig aan ‘hervormingen’ die gepaard gaan met forse bezuinigingstaakstellingen. Als gevolg van deze bezuinigingen wordt nu al de bestaande zorg afgebroken, worden zorginstellingen gesloten en verzorgend
Lees verder

Passende en betaalbare woningen

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Door de crisis staan nu in Westland veel bestaande huizen te koop. In de dorpskernen staan –vaak al vele jaren- gebouwen (scholen, woningen etc.) leeg. Ook worden de meeste dorpskernen al vele jaren ontsierd door open plekken en dichtgetimmerde en antikraak bewoonde panden. Tenslotte heeft de gemeente een fikse hoeveelheid bouwgrond onder meer in de
Lees verder

De jeugd heeft de toekomst

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Investeren in goed onderwijs en een goede ontwikkeling van onze opgroeiende jeugd is investeren in de toekomst. Jeugd die extra zorg nodig heeft moet deze laagdrempelig kunnen krijgen. De Jeugdzorg is één van de driedecentralisaties die door de gemeente uitgevoerd moet gaan worden en is het verst qua landelijke politieke besluitvorming. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil
Lees verder

Geef ondernemers de ruimte en houdt Westland bereikbaar

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Samen op zoek naar vernieuwende, duurzame aanpakken waarbij verbindingen tussen sectoren als glastuinbouw en toerisme, recreatie, horeca en cultuur kansen bieden. Investeren in de economie betekent ook financieren en faciliteren. Wat wil en kan het bedrijfsleven concreet en wat wordt van de gemeente verwacht? Westland Verstandig-LEO 2.0 is natuurlijk voorstander van een innovatief glastuinbouwcluster en
Lees verder

Werkgelegenheid

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Het aantal arbeidsplaatsen in Westland is ca 58.000. Daarvan zijn er 24.000 in de glastuinbouw en er zijn naar schatting 10.000 arbeidsmigranten in Westland werkzaam. Dat betekent dat nog steeds een groot deel van de arbeid (ca. 83%) in Westland en ook in de glastuinbouw (minimaal 58%) niet door arbeidsmigranten wordt verricht. Onvrijwillig werkloos zijn
Lees verder

Arbeidsmigranten: gelijke rechten én plichten

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Westland kan niet zonder arbeidsmigranten in de glastuinbouw. Er is meer werk dan Westlanders samen kunnen verrichten en gebleken is dat uitkeringsgerechtigden in de omliggende steden dat gat niet voldoende kunnen of willen invullen. In deze mindere jaren met stijgende werkloosheid in Westland zelf is er echter wel extra aandacht nodig voor werkwillige Westlanders die
Lees verder

Burgerinitiatieven en Vrijwilligers

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
In de discussies over de participatiesamenleving wordt wel eens vergeten hoeveel vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en dorp. Zonder hun onbaatzuchtige inzet zou de samenleving vastlopen. Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de navolgende speerpunten op het gebied van vrijwilligers en burgerinitiatief: Initiatieven vanuit de burgers en bedrijfsleven dienen door de gemeente
Lees verder

Financiën op orde: op korte én lange termijn

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Westland is een aantrekkelijke gemeente. Dankzij de grote bedrijvigheid is het een gewilde vestigingsplaats voor bedrijven. De gemeente heeft een sterke merknaam en daarbij passen ook ambities. Maar die moeten wel een goed fundament hebben. Helaas is die grondslag in de afgelopen tien jaar onvoldoende sterk aangelegd. Er is op grote schaal grond voor woningbouw
Lees verder

Kunst en Cultuur

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Als partij hebben wij kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Wij zijn ook trots op de kunstzinnige cultuuruitingen in onze gemeente. Zonder kunst en cultuur was onze maatschappij niet creatief, waren onze opleidingen technocratisch en onze economie niet innovatief. De verbetering van de culturele vorming is voor ons een opgave van de hoogste
Lees verder

Sport

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig
Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat sport gestimuleerd moet worden. Het schoolzwemmen moet opnieuw worden ingevoerd. Ook de ouderen vragen bijzondere aandacht met onder meer therapeutisch zwemmen. Sport is voor iedereen van jong tot oud van groot belang. Belangrijk voor de jeugd, belangrijk voor de gezondheid van iedereen en belangrijk voor de recreatie en ontspanning. Westland
Lees verder