Interpellatiedebat van Westland Verstandig over vrijgeven totale kosten en afspraken over twee gemeentehuizen is gisteren definitief op 23 januari door de Raad geagendeerd

Interpellatiedebat van Westland Verstandig over vrijgeven totale kosten en afspraken over twee gemeentehuizen is gisteren definitief op 23 januari door de Raad geagendeerd

Het is bekend dat de gemeente Westland gedurende 25 jaren een jaarlijks oplopende gebruiksvergoeding moet betalen aan de ontwikkelaar, zijnde De Groene Schakel. Daarnaast is al een fiks bedrag betaald als “piekbetaling” en werden de 2 bouwlocaties fiks afgewaardeerd ook nog kort voor de start van de bouw.  

Uiteraard is de bouw een feit en daar moet van uitgegaan worden. Wel hebben de burgers nu het recht te weten wat het allemaal kost en welke verborgen kosten er zijn, naast de echt fikse afboekingen van de gebruikte gronden. Daar moet duidelijkheid over bestaan nu vanaf juli de gebruiksvergoeding betaald moet worden. Ook moet duidelijk zijn welke extra kosten gemaakt zijn voor ICT, verhuizing, meubilair etc. en aan infrastructuur rond de gemeentehuizen aan de Verdilaan en de Laan van de Glazen Stad inclusief de later nodig bevonden aanleg van extra parkeerplaatsen. Tenslotte willen we ook horen welke kosten gemaakt worden aan de gedwongen catering, daar bij praktisch iedere activiteit in de gemeentehuizen bij De Groene Schakel offertes moeten worden opgevraagd en dat moet dus los worden afgerekend. De vraag is welke overige kosten nog gemaakt worden en die door de gemeente zelf of door De Groene Schakel gedragen worden. Recent weer tientallen duizenden euro’s aan naamborden. Ook moet bekend worden wat de totale bouwkosten waren en wat er gebeurt met de vele gebleken gebreken aan de gebouwen na de ingebruikname. Tenslotte willen we nog te horen krijgen welke bedragen de 4 oude gemeentehuizen Naaldwijk, Monster, ‘s-Gravenzande en Wateringen hebben opgebracht of hebben gekost tot nog toe. 

Westland Verstandig hoopt dat het College nu bij de interpellatie eindelijk wel deze informatie zal verstrekken. Het College heeft een informatieplicht jegens de Raad en dus ook jegens onze burgers. Tot nu toe vroeg onze fractie herhaalde keren om deze informatie, maar het College weigerde diverse keren en schermde met de Aanbestedingswet en dat het net binnen € 3.7 miljoen per jaar blijft, zijnde het bedrag wat de meerderheid van de Raad wenste. Dit geeft natuurlijk volstrekt geen duidelijkheid over de totale kosten en de Aanbestedingswet geldt niet voor de gevraagde informatie. Zie voor de vragen onze site.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter