Ledenvergadering op 12 januari 2018 om het verkiezingsprogramma 2018-2022 “DICHT BIJ DE BURGER” vast te stellen

Westland Verstandig houdt op 12 januari 2018 in het BURGERKANTOOR in Naaldwijk haar ledenvergadering om het verkiezingsprogramma 2018-2022 “DICHT BIJ DE BURGER” vast te stellen

Westland Verstandig zal, zoals inmiddels gebruikelijk is, in januari haar programma voor de komende 4 jaren vaststellen. Centraal daarbij staat weer de burger, waarnaar goed geluisterd wordt en waarvoor Westland Verstandig opkomt. Vooral de leefbaarheid in Westland moet de komende 4 jaren verbeteren. Dit vergt andere keuzes, omdat we euro’s maar één keer kunnen uitgeven. In het programma wordt heel concreet aangegeven wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Het programma is na komende vrijdag op onze site te lezen en u kunt ook een hard copy bij Westland Verstandig (tel. 06-53401068) opvragen als daar de voorkeur naar uitgaat. We sturen het dan graag toe.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter