Persbericht-College scoort een onvoldoende bij de Provincie. Begroting Westland 2019-2022 deels niet op orde

College scoort een onvoldoende bij de Provincie: Begroting Westland 2019-2022 deels niet op orde. Correcties op taakstelling voor de organisatie waardoor negatieve saldi ontstaan, niet voldoen aan de voorschriften en (te) hoge gemeenteschuld

Westland Verstandig legde in november een alternatieve begroting aan het College en de Raad voor. Verlaging kosten bedrijfsvoering, verlaging gemeenteschuld en schrappen van bepaalde structurele zinloze uitgaven en andere keuzes was het alternatief. Het alternatief was in orde volgens het College, maar leidde niet tot aanpassingen. Westland Verstandig stemde tegen de begroting vanwege de vele verkeerde keuzes en onjuistheden. De Provincie geeft het College en de meerderheid van de Raad nu ook billenkoek door correcties toe te passen waardoor helaas negatieve saldi ontstaan. Voorts ontbraken -volgens de Provincie-noodzakelijke specificaties en die fout is door het College erkend.
Curieus is dat het College geen melding maakt aan de Raad van de toch wel verbijsterende brief van de Provincie die al op 20 december binnenkwam per post. Pas als per vergissing een passage uit de collegevergadering van 8 januari 2019 naar buiten komt wordt de brief -zonder aankondiging- geplaatst op de ingekomen stukkenlijst. Openheid en transparantie is weer ver te zoeken.
Ook de bijna hautain aandoende houding over de hoogte van de gemeenteschuld bij de coalitiepartners wordt door de Provincie op de hak genomen: “de schuldpositie …. blijft hoog” en het College wordt verzocht “actief aandacht te schenken aan Uw schuldpositie” door terughoudend te zijn met investeringen en grondexploitatie-uitgaven.
Tja dit betekent -de uit te geven euro’s zijn beperkt- goede keuzes maken door nutteloze uitgaven niet meer te doen en veel meer het accent te leggen op zaken waar al onze inwoners en ondernemers echt profijt van hebben. Westland Verstandig gaf dat al aan in haar alternatieve begroting en hoopt dat de brief van de Provincie ervoor zorgt dat de ogen en oren van dit College en de coalitie nu echt eindelijk open gaan!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter