Persbericht schoolzwemmen

Persbericht schoolzwemmen

  • 20 februari 2014
  • door Westland Verstandig

Persbericht

Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor het opnieuw invoeren van schoolzwemmen en therapeutisch zwemmen voor ouderen. De financiële gevolgen daarvan heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 in haar verkiezingsprogramma doorberekend. Invoering van therapeutisch zwemmen en schoolzwemmen is financieel haalbaar!!

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter