Politiek moet gaan over de inhoud en niet over show. Het is de burger die telt

Politiek moet gaan over de inhoud en niet over show; het is de burger die telt

Westland Verstandig wil serieus aan politiek doen, met kennis van zaken. Dat is de ambitie van Westland Verstandig. Belangrijk daarbij is het echt opkomen voor de burgers van Westland. Natuurlijk willen alle bestuurders dat, maar tussen zeggen en doen zit vaak een grote kloof. Raadsleden vertegenwoordigen de burgers. Samen met die burgers moet gewerkt worden aan een fraaie en goede leefomgeving en moeten de voorzieningen verbeterd worden. Veel meer doen voor onze Westlandse verenigingen, onze Westlandse senioren, onze Westlandse jongeren en alle overige Westlanders, dus ook voor 30+. Wij vinden belangrijk dat wat we beloven, we ook doen. Problemen of zaken die er toe doen voor onze burgers moeten veel sneller en effectiever -dan nu het geval is- opgepakt en opgelost worden. Weg dus met stroperige bestuursculturen van lang nadenken, inhuren externen, maken van de zoveelste beleidsnota en het daaraan verspillen van onze euro’s, om vervolgens niets of te weinig of veel langer dan nodig, iets te doen. Westland Verstandig vindt ook dat geheel andere keuzes -dan nu gebeurt door coalitie en de kleinere oppositiepartijen- gemaakt moeten worden. Niet alleen wat de gemeente moet doen voor haar burgers, maar ook hoe de gemeente-euro’s besteed moeten worden. Veel minder -heel veel geld kostend- protserig gedrag via Westland marketing, public affairs, Greenport 3.0 en veel te hoog gegrepen en van een luchtkasteelniveau-achtige plannen, veel minder uitgeven aan de bedrijfsvoering en veel meer laten doen door eigen medewerkers en niet bij alles externe bureaus inhuren. Als we dat doen dan kunnen we meer euro’s uitgeven aan wat echt belangrijk is. Dit uitvoeren is voor Westland Verstandig de ambitie voor de komende jaren zodat de burgers echt merken dat het gemeentebestuur er voor hen is en voor hun belangen opkomt.
Wilt u meer lezen, bekijk onze site www.westlandverstandig.nl.

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter Westland Verstandig