Publicatie Groot Westland-De politiek moet stoppen om vooral met zichzelf bezig te zijn. Dat is niet in het belang van onze burgers

De politiek moet stoppen om vooral met zichzelf bezig te zijn. Dat is niet in het belang van onze burgers

De afgelopen week heeft de Raad gelukkig een streep gezet onder 2 kwesties. Allereerst de 9 “bevindingen” waarmee de slechte Westlandse bestuurscultuur bevestigd werd. Dossiers en namen van bestuurders die zich schuldig maakten aan niet correct gedrag zijn niet boven water gekomen. Geen bereidheid bestond bij betrokkenen om verder mee te werken aan onderzoek. Westland Verstandig denkt dat wel vast is komen te staan dat -naast het onrechtmatig gedrag van Van der Tak in de Kwekers in de kunst-affaire- er heel veel niet deugde en nog steeds niet in de Westlandse bestuurscultuur. Vervolgens is ook vastgesteld -middels een intern onderzoek- dat met name CDA, LPF en CU-SGP ten onrechte 3 fractievoorzitters, waaronder die van Westland Verstandig, beschuldigden van lekken. Gelukkig is dat nu weer rechtgezet! Het ging dan om het foutenfestival rond de mogelijke komst van Polenhotels bij Maasdijk. CDA en LPF poogden door die beschuldigingen de aandacht af te leiden van het falen van hun eigen partijen in de coalitie. Ook daar weer een forse streep onder. Laten we ons toeleggen op wel de burgers ten goede komende activiteiten.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.