Publicatie Groot Westland-Realiseren door de gemeente op heel korte termijn van tenminste 100 tijdelijke woningen voor spoedzoekers, starters en senioren en statushouders verdeeld over alle kernen gewenst

Realiseren door de gemeente op heel korte termijn van tenminste 100 tijdelijke woningen voor spoedzoekers, starters en senioren en statushouders verdeeld over alle kernen gewenst

In Westland is er grote behoefte aan goedkope huurwoningen. Het beleid van de afgelopen jaren was ontoereikend. Westland Verstandig vindt al vanaf 2010 dat de gemeente het heft in handen moet nemen door weer een eigen woningbedrijf op te richten. Alleen dan kan goede sturing plaatsvinden. De corporaties doen nu ook hun best, maar blijkbaar heeft dat geleid tot de grote tekorten en de lange wachtlijsten. De corporaties hebben ook veelal hun eigen belangen en onttrekken (verkoop en verhuur voor meer dan € 720,–) sociale huurwoningen aan de voorraad vanwege de financiën. Daarnaast moet een aparte aanpak komen van middenhuur (€ 720,– tot € 1.000,–). Ook daarbij moet vanuit de gemeente een aanjagende rol worden vervuld, waardoor het voor derden en wellicht ook weer de gemeente mogelijk wordt die woningen te realiseren. Ook hier dient de gemeente veel actiever te zijn en niet af te wachten wat de markt doet. Goed wonen is belangrijk voor onze inwoners en dus een belangrijke taak voor de gemeente. Westland Verstandig wil dat de gemeente veel actiever wordt dan tot nog toe het geval was.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl