Publicatie Groot Westland-Verbetering in alle opzichten van onze leefomgeving dient de komende jaren nr. 1 te staan

Verbetering in alle opzichten van onze leefomgeving dient de komende jaren nr. 1 te staan

Voor de verkiezingen waren alle politieke partijen het met Westland Verstandig eens dat flink gewerkt moet gaan worden aan een betere leefomgeving. Dat in het belang van jong en oud, maar ook belangrijk voor het behoud en verdere ontwikkeling van Westland als innovatief gebied en voor het krijgen van een nog prettiger leefomgeving. Dit betekent niet alleen meer groen, betere afstemming van het gebruik van delen van Westland, voldoende ruimte maken voor andere functies zoals recreatie, evenemententerrein en verenigingen, in de dorpskernen grotere nieuwbouwplannen alleen vergunnen als ondergronds geparkeerd wordt, maar ook afstappen van het domme idee van het nieuwe College van B en W dat alle gronden in Westland voor de tuinbouw bestemd moeten blijven. Zelfs LTO Glaskracht denkt over dat laatste inmiddels gelukkig anders. Westland Verstandig blijft inzetten op een betere Westlandse leefomgeving en heeft daarvoor een aantal concrete plannen.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.