Publicatie Groot Westland-Werkwijze Westland Verstandig nader toegelicht

Werkwijze Westland Verstandig nader toegelicht

Westland Verstandig neemt haar rol als volksvertegenwoordiger en controleur. Onze raadsleden vertegenwoordigen de burgers en komen voor hen op.

Wat we beloven dat doen we ook.

Westland Verstandig is een lokale partij die zich op basis van goede kennis van de inhoud en argumenten verdiept in vraagstukken die spelen voor Westlanders en het Westland. Samen met betrokken burgers, bedrijven, verenigingen en belangenorganisaties gaan we op zoek naar gewenste haalbare en betaalbare oplossingen. Voordat wij een standpunt innemen willen wij weten wat de burger vindt. Dit nemen we mee in de afwegingen en zo bepalen we ons standpunt.
Westland Verstandig staat voor: stabiel, sterk, betrouwbaar, eerlijk, oprecht, luisteren, duidelijk, vasthoudend, maar bovenal veel inzet en werk voor de burger. Westland Verstandig houdt niet van holle frases in verkiezingsprogramma’s, maar wel van concrete actiepunten waar u als burger wat aan heeft.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot en met 27 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.