Publicatie Groot Westland-Westland Verstandig is positief over concept-kustvisie maar zou wel een aantal andere keuzes willen maken

Westland Verstandig is positief over concept-kustvisie maar zou wel een aantal andere keuzes willen maken

Volgende week wordt de kustvisie door de Raad behandeld; geen strandhuisjes, behoud open karakter strand en duinen, beperkte uitbreiding horeca, handhaving strandopgangen met aanpassing Molenslag met een smalle hellingbaan voor kinderwagens en rolstoelen. Prima allemaal en een resultaat van goed overleg met belanghebbende organisaties, burgers en zgn. stakeholders o.m. strandtentexploitanten. Er staan ook zaken in de conceptvisie die ons minder bevallen; we noemen o.m. aanleg extra fietspad en voetpaden, geen strakkere handhaving op overtreden regels bij strandopgangen in het bijzonder slag Vlugtenburg en slag bij Ter Heijde, geen compensatieregeling voor aanleg voorzieningen, geen onnodige verlichting op of bij strand. Diverse natuurorganisaties deden inmiddels ook verbetervoorstellen; Westland Verstandig vindt dat daar ook aandacht aan besteed moet worden. Het huidige concept probeert een balans te vinden tussen natuur en commercie. Politiek zit er waarschijnlijk niet meer in dan het concept of dat niet eens omdat een aantal politieke partijen anders willen omgaan met strand en duinen. Westland Verstandig wil komende week nog eens praten met diverse belanghebbenden;
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.