Publicatie Groot Westland-Westland Verstandig is voor de ondersteuning van burgerinitiatieven door de gemeente Westland, ook financieel

Westland Verstandig is voor de ondersteuning van burgerinitiatieven door de gemeente Westland, ook financieel

In andere gemeenten wordt een deel van de begroting gereserveerd voor het betalen van uit de burgerij komende initiatieven. Rotterdam trekt daar zelfs 1% voor uit. Westland Verstandig wil in de komende jaren ook geld reserveren voor dit soort initiatieven. Groepen inwoners actief maken, bijv. voor het aantrekkelijker maken van hun woonomgeving. We hebben al Buurt in Actie zoals de bewoners van de zgn. Berkenflat in ‘s-Gravenzande die het tuinonderhoud doen. Ook zwembad De Waterman is zo een voorbeeld. Initiatieven door burgers dienen aangemoedigd te worden op alle terreinen, zoals zorg, veiligheid, vervoer etc. Is goed voor de saamhorigheid, goed voor degenen die graag iets willen doen voor de algemene zaak en ook goed voor de kwaliteit van het leven.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot en met 27 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.