Publicatie Groot Westland-Westland Verstandig wil in de komende 4 jaren gaan voor een leefbaarder Westland

Westland Verstandig wil in de komende 4 jaren gaan voor een leefbaarder Westland

Komende vrijdag wordt het verkiezingsprogramma  “Dicht bij de burger” door de leden van Westland Verstandig vastgesteld. Westland Verstandig is niet links of rechts, maar kiest voor de burgers en wat voor hen belangrijk is. Dat betekent goed luisteren en de burgers serieus nemen. Dan wordt duidelijk dat verbetering van de leefomgeving belangrijk is (minder overlast, beter groen, schonere lucht en water). Ook goede voorzieningen in al onze dorpskernen voor jong en oud en iedereen daartussen. Fijn wonen, florerende verenigingen, veiligheid, voldoende werkaanbod en een gemeentebestuur dat open en transparant is en al die informatie geeft die nodig is om te kunnen beoordelen of goede keuzes gemaakt zijn. Ook een gemeentebestuur dat eerst luistert en dan pas beslist en niet andersom. Helaas is op al deze punten nog veel werk aan de winkel. Westland Verstandig, nu de tweede partij van Westland en de grootste lokale partij, hoopt na de verkiezingen de bestuurscultuur te wijzigen en het accent te leggen op hetgeen onze burgers echt bezig houdt. Wilt u ons verkiezingsprogramma toegestuurd krijgen, laat het ons weten!
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.