Publicatie HHW-College van B en W en raadspartijen passeren bewust de burgers en ondernemers die bezwaar hebben tegen plek en omvang nieuwe XXL-supermarkt Koornneef

College van B en W en raadspartijen passeren bewust de burgers en ondernemers die bezwaar hebben tegen plek en omvang nieuwe XXL-supermarkt Koornneef

De Raad van State floot de gemeente terug en vernietigde het in 2016 genomen bestemmingsplanbesluit. Nu tonen College en Koornneef zich slechte verliezers. Met allerlei zelf opgemaakte rapporten proberen ze het plan toch door te drukken. Een veel te grote supermarkt, parkeren niet ondergronds vanwege de kosten, gevaarlijke verkeerssituaties, een supermarkt met allerlei bijkomende winkeltjes die een bedreiging vormt voor de andere centra in Westland, fijnstof, wegnemen uitzicht vanuit appartementen etc. Het College heeft nu de omwonenden en ondernemers gepasseerd, liet Koornneef zelf rapporten opmaken en gaf de bewoners en ondernemers niet eens meer de kans om een nieuwe zienswijze in te dienen. Op deze wijze toon je aan dat burgerparticipatie echt een holle frase is voor CDA, VVD, GL, GBW, D66, CU/ SGP en LPF. Als het er op aan komt wordt gewoon beslist en doet de mening van de burger er niet meer toe. Westland Verstandig vindt dit onbegrijpelijk en met haar de vele personen die op de tribune zaten bij de recente Commissievergadering.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.