Publicatie HHW-Een jaar na aantreden heeft dit College nog niets gepresteerd. Wel veel voor de bühne, onhandig gedrag en heel veel fouten

Een jaar na aantreden heeft dit College nog niets gepresteerd. Wel veel voor de bühne, onhandig gedrag en heel veel fouten

Het College van CDA, VVD, LPF, CU-SGP heeft na een jaar nog weinig concrete nieuwe zaken gerealiseerd. Wat er wel loopt komt grotendeels door initiatieven van partijen zoals Westland Verstandig. Pauzewoningen, tijdelijke woningen voor statushouders, spoedzoekers, op termijn komst van een revalidatiecentrum etc. zijn allemaal ideeën uit raadsmoties. Opvalt dat dit College in tijd erg lang doet over zaken. Te lang. Twijfel en onzekerheid regeren. Er worden geen knopen doorgehakt in belangrijke dossiers. Een verloren jaar dus. Voeg daarbij de voortdurend voelende spanningen tussen CDA en LPF en tussen de te veel wethouders uit 4 partijen die duidelijk geen team vormen en dan wordt verklaard dat er niets tot weinig gebeurt. De laatste maanden worden er door het College ook nauwelijks nog voorstellen aan de Raad voorgelegd. De raadsvergadering van 16 april bestaat voornamelijk uit behandeling van onze moties.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.