Publicatie Monsterse Courant-Dringende aanpassingen nodig op wegenstructuur kern Monster

Dringende aanpassingen nodig op wegenstructuur kern Monster

Westland Verstandig ontvangt veel klachten van inwoners van Monster over de verkeerssituatie in Monster. Het gaat dan over te veel verkeer op wegen die daar niet geschikt voor zijn, onveilige verkeerssituaties, maar ook het grote gebrek aan parkeerplaatsen en het gemis aan parkeerplekken voor werkbusjes. Westland Verstandig vindt dat daar snel verbetering in moet komen en geldmiddelen moeten worden vrijgemaakt. Dit College van CDA, VVD, LPF en CU-SGP is initiatiefloos gebleken ook voor deze problemen. De komende tijd wordt er wel gesproken over de bestemming van het oude gemeentehuis, maar concrete plannen voor de wegenstructuur zijn er niet. Westland Verstandig blijft zich inzetten voor het aanpakken van de wegenstructuur, maar moet daarbij de steun krijgen van enige coalitiepartijen.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.