Publicatie Monsterse Courant-Groen, woningen en een aantrekkelijke inrichting in centrum Monster nu snel aanpakken. Nog steeds geen duidelijkheid over oud gemeentehuis en komst parkeergarage. Westland Verstandig wil een andere aansluiting Poeldijk met nieuw woongebied De Kreken fase 2

Groen, woningen en een aantrekkelijke inrichting in centrum Monster nu snel aanpakken. Nog steeds geen duidelijkheid over oud gemeentehuis en komst parkeergarage. Westland Verstandig wil een andere aansluiting Poeldijk met nieuw woongebied De Kreken fase 2

Ook het nieuwe college geeft weinig prioriteit aan het centrumplan voor Monster. Vanaf april is het ijzig stil en op vragen en verzoeken vanuit Westland Verstandig wordt eigenlijk nietszeggend gereageerd. Nu willen we op korte termijn dat er echt iets gaat gebeuren en dat ook de diverse verkeersknelpunten binnen Monster worden opgepakt.
Westland Verstandig nam het deze week op voor de tientallen bewoners van Poeldijk die terecht bezwaren maken tegen de gevolgen voor Poeldijk van het bestemmingsplan de Kreken. Hun huidige leefomgeving verandert en nu aanwezig groen wordt verlegd naar de nieuwbouwwijk. Het College wilde niet wijzigen, dus wordt vervolgd bij de vaststelling van de plannen.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.