Publicatie Poeldijk Nieuws-Westland Verstandig blijft opkomen voor burgerbelang in Westland

Westland Verstandig blijft opkomen voor burgerbelang in Westland

Nu het College een nieuwe samenstelling heeft, blijkt dat nog steeds niet eerst geluisterd wordt naar de burgers voordat beslist wordt. In een aantal weken is dat nu al weer een paar keer gebleken. Zo worden 41 kamers gecreëerd in een kantorencomplex in Naaldwijk zonder dat de omwonenden en ondernemers daarin echt gekend zijn. Stukken worden niet verstrekt aan omwonenden en nu worden zij geconfronteerd met de ruwe mededeling dat 82 arbeidsmigranten gehuisvest worden in een gebouw dat daar absoluut niet geschikt voor is. Ook ontbreekt parkeren, buitenruimte en is de plek zeker niet goed te noemen. Als hier uitvoerig eerst naar de ondernemers en omwonenden geluisterd was, dan zou dit op deze wijze niet beslist zijn. Westland Verstandig vindt dat geen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in de kernen moet plaatsvinden. Dat moet gebeuren bij de tuinders zelf, dan wel op percelen die nu een glastuinbouwbestemming hebben. Arbeidsmigranten is ook iets van de tuinbouw en moet ook door de tuinbouw op een goede wijze worden opgelost.
Wilt u contact met ons, dat kan: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl.