Publicatie ‘s-Gravenzander-College wil plan Rijnvaart toch doorzetten. Nog veel onduidelijk en vraagtekens blijven over de infrastructuur

College wil plan Rijnvaart toch doorzetten. Nog veel onduidelijk en vraagtekens blijven over de infrastructuur. Raad neemt op 18 september een besluit

Vele jaren geleden werd het plan gemaakt voor woningbouw vanaf de Dijckerwael, rond de Poelkade en doorlopend voorbij de Rijnvaartweg tot aan de Plas van alle Winden. Eerst werden grote woningen gepland en door de crisis werden veel meer kleine woningen gepland. Dijckerwael 1 en 2 zijn er al en 3 komt er aan. Nieuwbouw is een goede zaak. Een nieuw bestemmingsplan Waelpolder met 600 woningen en een basisschool komt nog en in het plan Rijnvaart komen nog eens 300 woningen. In het plan Waelplas komen ca. 100 woningen. Het grote probleem is dat de bestaande wegenstructuur niet is berekend op een zo grote hoeveelheid woningen. De bestaande wegen zijn aangelegd voor andere bestemmingen. Het College en ONW willen geen kosten maken en volstaan met enkele kleine aanpassingen. Dit deugt niet en bij grote bouwplannen als deze moet eerst de infrastructuur aangepakt worden en dan pas woningen gebouwd worden. Anders lopen we letterlijk en figuurlijk vast, ook de nieuwe bewoners.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131.