Publicatie ‘s-Gravenzander-Waarom willen bepaalde politieke partijen de door de gemeente samen met alle belanghebbenden gemaakt Kustvisie nu niet vaststellen?

Waarom willen bepaalde politieke partijen de door de gemeente samen met alle belanghebbenden gemaakt Kustvisie nu niet vaststellen?

Wethouder Meijer deed er meer dan een jaar over om -samen met al degenen die dat wilden- een Kustvisie op te stellen. De Raad had hem daartoe opdracht gegeven. Een duur adviesbureau werd erop gezet en er kwam een Kustvisie die breed gedragen werd. Geen strandhuizen en de kust een beetje laten zoals het er nu uitziet. Verwacht werd dat de Raad er een klap op zou geven en dat was ook gebeurd als het CDA had ingestemd, maar die wilde dat pas doen na de verkiezingen. Dat is nu, maar het CDA wil nu ineens door haarzelf gekozen delen uit de Kustvisie apart gaan bekijken. Dat is natuurlijk in strijd met de eerder door de Raad en het CDA uitgesproken wens om alle activiteiten aan de kust in zijn totaliteit te bekijken. Westland Verstandig vindt dit laatste een juiste benadering en moet natuurlijk ook gebeuren. Blijkbaar is er bij het CDA plotsklaps een eigen agenda en de vraag is wie die invult en waarom en welke belangen voorgaan.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.