Publicatie Velo Wateringen-Westland Verstandig wil ook in de komende 4 jaren dicht op de burgers staan en voor hen opkomen

Westland Verstandig wil ook in de komende 4 jaren dicht op de burgers staan en voor hen opkomen

Vanuit onze eigen Burgerkantoren proberen we in Westland korte lijnen aan te houden naar de burgers. Daarnaast zijn we bij inloopavonden over thema’s die vaak van belang zijn voor de leefbaarheid, gaan we 5 tot 6 keer per week naar burgers toe als zij daarom vragen en proberen zoveel als mogelijk onze inwoners als volksvertegenwoordiger te helpen. Meestal kunnen we dat zelf, maar soms zijn vragen en verzoeken aan het College nodig. Met name de contacten met de burgers maken het nodig dat we veel vragen. Vaak zien we dat het College haar actieve plicht om raadsleden te informeren nalaat en dus dan komen er veel vragen. Die vragen zijn dus echt nodig. Westland Verstandig wil naar een opener bestuurscultuur waardoor meer bekend is en vragen niet langer nodig zijn. Wilt u dat ook, kies dan verstandig en kies Westland Verstandig. Kies lijst 2.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr. 131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.