Publicatie Velo Wateringen-Westlandvariant A-4 Wippolderlaan, snelle bouw sociale huurwoningen in gebied langs Erasmusweg

Westland Verstandig is voor de zgn. Westlandvariant van de A4-Wippolderlaan en voor snelle bouw sociale huurwoningen voor starters, senioren en alle andere burgers van Westland die dringend woonruimte nodig hebben in het gebied langs de Erasmusweg

Door prima inzet van omwonenden is de Provincie teruggekomen op de eerste variant voor wijziging Wippolderlaan. De Westlandvariant levert minder overlast op en spaart het pas voor veel geld aangelegde Zwethzonegebied. Westland Verstandig vindt dat Westland zich hard moet maken voor de naar haar genoemde variant.
In 2016 werd het plan gelanceerd door het toenmalige College om op de zgn. Lelytuin snel goedkope sociale huurwoningen voor onze Westlanders te bouwen. Prima plan vonden we, maar helaas er kwam tot nog toe weinig van terecht. Westland Verstandig is daar erg ontevreden over. Ineens moet dit plan samen ontwikkeld worden met het hele transformatiegebied tussen de Erasmusweg, Ambachtsweg en Poeldijkseweg en Wippolderlaan en dat gaat nog heel lang duren. Westland Verstandig vindt deze vertraging onbegrijpelijk en we zullen actie ondernemen.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.