Vragen aan College inzake Endeldijk 5 te Honselersdijk

Vragen aan College inzake Endeldijk 5 te Honselersdijk

  • 12 februari 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Endeldijk 5 te Honselersdijk

 

Vraag 432 2014-2017

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners uit Honselersdijk die zich afvragen hoe het nu staat met Endeldijk nr. 5. Nog steeds is het pand dichtgespijkerd en maakt een desolate indruk. Bestaat er al zicht op wat er verder gaat gebeuren en wanneer? Kan het College deze vragen beantwoorden aan de hand van de recente feiten en omstandigheden en ook inzage geven in de afspraken die met de eigenaar Koornneef gemaakt zijn in het verleden hierover? Veel Honselersdijkers is de situatie zoals die nu al vele jaren lang bestaat namelijk een doorn in het oog. Tijd voor actie. Is uw College bereid om die actie te ondernemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter