Vragen aan College inzake gemis aan rolstoeltoegankelijke woningen aan de Rijsenburgerweg in Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gemis aan rolstoeltoegankelijke woningen aan de Rijsenburgerweg in Poeldijk

 

Vraag 497 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen opmerkingen binnen van mensen met een beperking dat de woningen aan de Rijsenburgerweg in Poeldijk tegenover de Jumbo niet toegankelijk zijn voor rolstoelen vanwege een extra stoeprand. De vraag wordt gesteld hoe dit gepland wordt en waarom geen rekening gehouden wordt met rolstoeltoegankelijkheid. Aanpassing kost voorts meer dan wanneer dat direct in het werk goed gebeurt. Bijgaand treft u aan een aantal foto’s.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de woningen aan de Rijsenburgerweg niet toegankelijk zijn voor rolstoelen vanwege de stoep en waarom is dat niet eerder bij de planvorming goed geregeld?
  • Is het College bereid om in de toekomst hierop strak toe te zien en bouwplannen te wijzigen als zij niet in alle opzichten toegankelijk voor mensen met een beperking zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter