Vragen aan College inzake infrastructuur Gantelzicht Poeldijk

Vragen aan College inzake infrastructuur Gantelzicht Poeldijk

  • 20 februari 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake infrastructuur Gantelzicht Poeldijk

Vraag 438 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van Gantelzicht met een drietal nog gewenste verbeteringen aan de bestaande infrastructuur. 

Graag zou men een zebrapad willen tussen de Jumbo en de Sint Marcusstraat. Voorts vinden zij de uitgang vanaf het pleintje aan de Voorstraat richting de Bredenel, ter hoogte van de Rijnsburgerweg onveilig. Wellicht kunnen haaientanden aangebracht worden waardoor in ieder geval gestopt wordt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om vorenstaande maatregelen te overwegen en de bewoners van Gantelzicht op dat punt tegemoet te komen?
  • Op de hoek van het Mevrouw Flührplein in Poeldijk zijn afscheidingsstenen aangebracht bij het draaivlak, die heel scherp zijn en daar worden banden op kapot gereden. De vraag is waarom die stenen op deze wijze er zijn en of dit aangepast kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter