Vragen aan College inzake het kapen van domeinnamen

Vragen aan College inzake het kapen van domeinnamen

  • 4 januari 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake het kapen van domeinnamen

Vraag 421 2014-2017

Edelachtbaar College,

Vandaag staat in de Telegraaf een artikel over het kapen van domeinnamen en daarbij staat ook gemeentewestland.nl. Blijkbaar is de oorzaak dat het verouderde domeinnamen zijn die niet langer door betrokken instanties worden aangehouden bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Daardoor kan misbruik gemaakt worden van die namen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Erkent het College de berichtgeving in de Telegraaf?
  • In de afgelopen jaren heeft de gemeente Westland heel veel geld uitgegeven aan ICT –vele miljoenen en over een aantal jaren zelfs € 5 miljoen-. Waarom is het dan toch nog mogelijk dat dit soort missers gebeuren en dat we daardoor zelfs vermeld worden in een artikel in de Telegraaf?
  • Wat gaat het College doen om dit nu op te lossen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter