Vragen aan College inzake onkruid en veldmuizenplaag bij Duingeest

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onkruid en veldmuizenplaag bij Duingeest

 

Vraag 538 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benader door bewoners bij de nieuwbouwwijk Duingeest. Tussen het appartementencomplex De Kroon en de nieuwe wijk Duingeest is een soort duinlandschap gecreëerd en beplant met een paar berken en wat lage beplanting. Nu staat het onkruid meters hoog en is het een wildernis geworden. Daarnaast is er een plaag van veldmuizen die blijkbaar richting de bewoonde wereld getrokken zijn. Melding van de bewoners bij de gemeente heeft op dit moment geen enkel effect. Overlast wordt op dit moment ervaren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom treedt de gemeente niet onmiddellijk op als dit soort klachten binnenkomen omdat dan de plaag van veldmuizen nog een beetje kan worden beteugeld en waarom wordt openbaar groen niet deugdelijk beheerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter