Vragen aan College inzake ontwerp en uitvoering 1e stuk Sportlaan in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ontwerp en uitvoering 1e stuk Sportlaan in De Lier

Vraag 561 2018-2022

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig-fractielid ‘Burgerman’ Leo Boekestijn is prima in staat vragen van burgers op adequate wijze door het Meldpunt Leefomgeving af te laten wikkelen. Afgelopen vrijdag kwam echter een klachtenlijst binnen over het stuk Sportlaan tussen de rotonde Priva en de Sportlaanbrug waardoor je je af mag vragen of er niet iets structureels fout zit bij het werk zoals het nu afgeleverd is. Dat is geen vraag voor het Meldpunt Leefomgeving meer, maar een vraag aan het hiervoor verantwoordelijke college van B&W

Onderstaand de mail met daarin de klachtenlijst

From:
Sent: Friday, July 13, 2018 8:58 PM
To: burgerman@kabelfoon.nl
Subject: Straatwerk Sportlaan/Rembrandtstraat

Hallo burgerman,

Ik heb een aantal klachten over het vernieuwde stuk Sportlaan bij de rotonde. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar diegene heeft zeker geen rijbewijs en /of kinderen! Ik kan me ook niet voorstellen dat ik de eerste ben die met deze klachten komt, maar dit terzijde. Als je met de fiets van de Sportlaan komt en je wil de Hoofdstraat in moet je of opeens de rijbaan op of midden op het zebrapad de rijbaan op. Zo onlogisch en gevaarlijk ook.

  1. Als je met de auto uit de Rembrandtstraat komt en je gaat rechtsaf moet je een hele rare scherpe bocht maken. Die afrit moet veel breder naar rechts gemaakt worden.
  2. Als je uit de Hoofdstraat komt heb je veel te weinig ruimte om een bocht naar rechts te maken de Sportlaan op. Ik heb me daar al eerder aan gestoord, maar nu zag ik dat de stoep van het middenstuk al helemaal kapot was gereden.
  3. Het punt waar je met de fiets oversteekt naar de Kijckerweg is nog steeds even gevaarlijk. Ik hoop dat dit nog veranderd wordt. Ik ben echter bang dat de automobilisten nog harder aan komen rijden, omdat de weg nu geasfalteerd is.”

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met bovenstaande klachten?
  • Zijn dit ontwerp- of uitvoeringsfouten?
  • Kan een en ander op korte termijn opgelost worden ervan uitgaande dat deze uitvoering toch nooit de bedoeling geweest kan zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter