Vragen aan College inzake overlast rolcontainers Jumbo Koornneef Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast rolcontainers Jumbo Koornneef Wateringen

 

Vraag 466 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners in de omgeving van Jumbo Koornneef in Wateringen. De bewoners hebben grote overlast van de rolcontainers met afval en vuil van de supermarkt zelf. Die rolcontainers staan op straat en trekken veel ongedierte en vogels aan. Ook de ondergrondse vuilcontainers achter Jumbo veroorzaken veel overlast omdat mensen ook als de containers vol zijn, het vuil achterlaten en ervoor en ernaast plaatsen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande mate van overlast en op welke wijze denkt uw College op korte termijn daar een einde aan te maken?
  • Welke afspraken zijn er met de exploitant van Jumbo Koornneef over de rolcontainers en de plaatsing daarvan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter