Vragen aan College inzake spiegel Choorstraat Monster ter hoogte van De Kruithoff

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake spiegel Choorstraat Monster ter hoogte van De Kruithoff

Vraag 467 2014-2017

 

Edelachtbaar College,

Een aantal bewoners van het complex aan De Kruithoff vindt de T-splitsing De Kruithoff / Choorstraat gevaarlijk en dat komt door de snelheid van het verkeer in de Choorstraat en de uitrijpositie, zeker in de zomer als het groen overheerst. De bewoners hebben gevraagd om een spiegel te plaatsen tegenover de uitrit waar al eigenlijk bevestigingspunten aanwezig zijn, doch het verzoek werd afgewezen omdat de spiegel prooi zou zijn van vandalisme.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de problematiek?
  • Waarom wordt niet een spiegel geplaatst zoals op zovele andere plekken in Westland?
  • Is het juist dat het College het verzoek heeft afgehouden met een beroep op vandalisme?
  • Is het College het met onze fractie eens dat busjes en auto’s die bewoners af- en aanvoeren, dat veilig moeten kunnen doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter