Vragen aan College inzake suggestie wijziging vervoersplan MRDH

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake suggestie wijziging vervoersplan MRDH

 

Vraag 496 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In het nieuwe concept vervoersplan krijgt de lijn naar Den Haag een andere naam en wel lijn 31. Bij het bekijken van de route zien we dat er op deze lijn 2 haltes verdwijnen, namelijk bij de Vreeburghlaan en de Monsterseweg en dat hij dezelfde oude route blijft rijden, namelijk de hele Koningin Julianaweg tot aan de Monsterseweg. Aan het laatste deel van de Koningin Julianaweg, van de Albert Schweitzerlaan tot aan de Monsterseweg, is geen enkele halte en wonen niet veel mensen.

Wanneer lijn 31 op de kruising Koningin Julianaweg en de Albert Schweitzerlaan linksaf gaat, komt hij langs de woonwijken Vreelande I, Vreelande II en Vreelande III, een gebied waar veel mensen wonen. Genoemde laan is geschikt voor openbaar vervoer en ligt ook dichtbij het ISW. Op de kruising van de Vreeburghlaan en de Monsterseweg kan de lijn rechtsaf de Monsterseweg op. De haltes op de Vreeburghlaan en Monsterseweg hoeven dan niet weg, maar er kan een combinatiehalte van gemaakt worden, tot genoegen van de reizigers, en dat zijn er toch wel een aantal, die er nu gebruik van maken.

We denken aan een halte Rederijkerslaan / Albert Schweitzerlaan (ISW). Op de Monsterseweg rijdt de lijn 31 langs een aantal bedrijven met veel werknemers, Vreugdenhil, Knoppert, Boers. Op deze wijze wordt een complete lus in
’s-Gravenzande gemaakt en het vervoersaanbod in ’s-Gravenzande beter, mede door een beter OV-aanbod voor de woonwijken Vreelande I, II, III en het ISW, wat op dit moment aan het uitbreiden is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om vorenstaande zienswijze op het concept vervoersplan in te dienen naast wellicht andere zienswijzen of moet onze fractie dat doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter