Vragen aan College inzake terugkeer Gravin Machteldbeeld op Marktplein ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake terugkeer Gravin Machteldbeeld op Marktplein ‘s-Gravenzande

 

Vraag 561 2018-2022

Edelachtbaar College,

Nadat de motie door de meerderheid van de Raad is gesteund en met name LPF en GBW de motie steunden, is nu het College aan zet voor de terugplaatsing van het Gravin Machteldbeeld. Wij krijgen veel navraag wanneer dat nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Ook de kunstenares vraagt ernaar.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt het Gravin Machteldbeeld daadwerkelijk teruggeplaatst? Wij nemen aan dat dat in de zomerperiode zal gebeuren.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,
 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter