Vragen aan College inzake voortgang nieuwbouwplan Heenweg

Vragen aan College inzake voortgang nieuwbouwplan Heenweg

  • 13 juli 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake voortgang nieuwbouwplan Heenweg

Vraag 555 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt door een aantal inwoners van Heenweg bevraagd op de voortgang van het nieuwbouwplan in de Heenweg. Bekend is dat er stagnatieproblemen waren, veroorzaakt door met name het vorige College.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is er op dit moment witte rook, in zoverre kunnen de inwoners van de Heenweg op korte termijn de nieuwbouwplannen gerealiseerd zien worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter