Vragen aan College inzake vrachtwagenverkeer Mr. Schokkingstraat en Willem van der Kaaijstraat in ’s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vrachtwagenverkeer Mr. Schokkingstraat en Willem van der Kaaijstraat in ’s-Gravenzande

 

Vraag 628 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die woonachtig zijn in het centrum. In het verleden zijn daar mede naar aanleiding van onze vragen verkeersmaatregelen getroffen door een vrachtwagenverbod. Zo worden vrachtwagens terecht geweerd in de Van Lennepstraat en de Hoflaan.

Het probleem is nu dat in de tussenliggende nog kleinere straatjes waar geen vrachtwagenverbod geldt de bestaande problemen aanwezig blijven of nog erger worden. Bewoners halen nu hun gram bij de chauffeurs die de schuld krijgen dat ze veelvuldig in te smalle straten rijden, maar de chauffeurs komen geen verkeersbord tegen dat ze niet daar mogen rijden. Een en ander is op bijgaande tekening met een groene lijn weergegeven. Bewoners hebben ook een oplossing al bedacht door een extra verbodsbord kruising Koningin Julianaweg / Dingemans van de Kasteeleplein en een extra verbodsbord op de kruising Oudelandstraat / Mr. Schokkingstraat.

De vraag is:

  •  Is het College bereid om deze maatregelen te nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

kaartje vrachtwagenverkeer

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter