Westland Verstandig voor handhaving betaald parkeren bij Westlandse strand!

Westland Verstandig voor handhaving betaald parkeren bij Westlandse strand!

De verkiezingen naderen en dus ineens komen een aantal raadspartijen met een voorstel om betaald parkeren bij het strand af te schaffen. Op het eerste oog een sympathiek voorstel. Alleen het ligt genuanceerder en afschaffing moeten we niet willen vanwege de nadelen.
Westland Verstandig is benaderd door een aantal ongeruste Westlanders die per se het betaald parkeren in het zomerseizoen langs de kust willen handhaven. Westland Verstandig is het met hen eens en wel om de volgende redenen.
Westland heeft een aantal familiestranden. Vaste bezoekers van de parkeerplaatsen kunnen nu een abonnement nemen. Vrij parkeren betekent dat op drukke zomerse dagen het nog drukker wordt, omdat gratis parkeren recreanten van buiten Westland zal aantrekken. Zij zullen niet voor Kijkduin of Hoek van Holland kiezen, maar voor Westland. Dit betekent dan een nog grotere drukte, met nog meer fijnstof en dus meer overlast voor degenen die in de buurt van het strand wonen. De toegangswegen raken nog meer verstopt. Ook raken de gratis parkeerterreinen overvol. Dat betekent dat in woonwijken, grasstroken en zelfs daarbuiten geparkeerd gaat worden.
Het gebruik van de fiets wordt ook niet gestimuleerd bij gratis parkeren. Westland Verstandig vindt wel dat er dan betere en veiligere gratis fietsenstallingen moeten komen. Het fietsgebruik naar en van het strand moet gestimuleerd worden.
De beheerders van de parkeerterreinen zorgen nu op drukke dagen voor een zekere regulering en die valt weg als ze geen functie meer hebben.
Het gevaar van lang parkeren en camper parkeren ontstaat bij vrije toegankelijkheid van de parkeerplaatsen. Beheer van de parkeerterreinen vraagt extra aandacht, ook voor de veiligheid. Ook dat beheer is er niet meer als gratis parkeren wordt ingevoerd.
Westland verstandig is -ter beperking van overlast- voorstander om bij mooi strandweer extra vervoer vanuit de diverse dorpskernen te regelen en v.v. Dit is vooral goed voor de rust aan de kust, onnodige druktes bij het strand en duinen, maar houdt ook de lucht schoner en dat is weer goed voor de Westlanders die longklachten hebben.

Westland Verstandig zal dan ook tegen invoering gratis parkeren stemmen op 20 februari en zij hoopt dat de andere partijen naar de argumenten willen luisteren en eveneens betaald parkeren in het strandseizoen handhaven.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens