Westland Verstandig tegen wijziging kantoorbestemming Tiendweg voor huisvesting arbeidsmigranten

Westland Verstandig tegen wijziging kantoorbestemming Tiendweg voor huisvesting arbeidsmigranten

Het College heeft bekend gemaakt voornemens te zijn voor 10 jaar goed te vinden dat het kantoorcomplex aan de Tiendweg voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gebruikt. Vreemd en onverklaarbaar besluit weer. In vele andere soortgelijke gevallen, voor meer geschikte locaties, werd dat geweigerd aan andere aanvragers. De plek aan de Middel Broekweg is natuurlijk niet goed -in de kern grootschalige huisvesting-, bij de entree van Naaldwijk en in een gebouw wat daar niet geschikt voor is. Omwonenden, andere kantoorgebruikers en het hotel worden voor een voldongen feit gesteld. Geen enkele vorm van inspraak. Welke belangen spelen hier weer?
Na eerdere geruchten over dit voorgenomen gebruik beloofde het toenmalige College eerst naar de buurt te luisteren en dan pas te besluiten. Dat gebeurt dus weer niet, als vanouds. Ook niet met de nieuwe partijen in het College. Het kersverse College handelt hiermee ook al in strijd met haar eigen bestuursakkoord. Westland Verstandig wil weer terug naar de situatie van voor 2012: meer huisvesting op de bedrijven zelf, maar dan wel strak aan regels gebonden zoals die voor 2012 golden.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens