Westland Verstandig wil het Gravin Machteldbeeld in april weer terug op het Marktplein!

Westland Verstandig wil het Gravin Machteldbeeld in april weer terug op het Marktplein!

De werkzaamheden aan het Marktplein zijn gestart en vorige week is het Gravin Machteldbeeld in de opslag verdwenen. Ruim 500 ‘s-Gravenzanders ondertekenden een verklaring tot behoud op het Marktplein van het beeld en ook de maakster Ingrid Rollema verlangt de terugkeer. Vreemd is het dat CDA-wethouder Duijvestijn durft te verklaren dat de kunstenares met verplaatsing akkoord is gegaan. Het beeld is in 1995 geplaatst op initiatief van de ‘s-Gravenzandse burgers in verband met het 750-jarig bestaan van de stadsrechten. Een grootse onthulling vond toen plaats en het beeld zou er voor altijd staan. Het was niet alleen een gebaar voor en door de ‘s-Gravenzandse inwoners, maar ook een historisch beeld met een sokkel van 14 zitplaatsen en voorzien van handdrukken van kinderen en meer typische kenmerken bedacht door de kunstenares. De plek op het Marktplein speelde daarbij een betekenisvolle rol. Dit stuk ‘s-Gravenzands verleden tracht deze CDA-wethouder -gesteund door het College van CDA, VVD, GL en GBW- weg te wissen en dit terecht tot groot verdriet en ergernis van velen. Duidelijk is dat de politiek nu -behalve Westland Verstandig- de wethouder nog niet wenst terug te fluiten. Gelukkig komen er verkiezingen en Westland Verstandig hoopt dat eind maart met een andere raadssamenstelling en een grotere Westland Verstandig fractie, alsnog besloten wordt tot terugplaatsing. Westland Verstandig zal dan in ieder geval de terugplaatsing op de politieke agenda plaatsen. Dat kan dan in april als het Marktplein gereed is, alsnog gebeuren. Feitelijk is dat mogelijk. Op het Marktplein hoort een kunstwerk en het Gravin Machteldbeeld hoort daar en niet in de opslag of op een andere minder centrale plek!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter