Westland Verstandig wil weten wat de Westlandse burgers vinden van het plan om in de Bonnenpolder 10.000 natuurgraven mogelijk te maken

Westland Verstandig wil weten wat de Westlandse burgers vinden van het plan om in de Bonnenpolder 10.000 natuurgraven mogelijk te maken.

Op de grens van Westland en Hoek van Holland bestaat het plan om 10.000 natuurgraven te gaan maken. Een strook grond van 30ha, evenwijdig direct gelegen in een smalle “reep” achter het Staelduinse Bos, moet eerst geschikt gemaakt worden door een forse ophoging. De resterende 100ha Bonnenpolder blijven natuur en daarvoor zijn ook inrichtingsplannen gemaakt. Gemiddeld 2 begrafenissen per dag, de bouw van een aula en een nieuwe toegang via de Hoekse Baan en Haakweg zijn de uitgangspunten, alhoewel die nog niet compleet en definitief duidelijk zijn. Westland Verstandig constateert dat een deel van de Hoekse bevolking, die van zich laten horen en in ieder geval de omwonende Hoekse bewoners, fel tegen zijn. Meerdere argumenten. Behoud huidige Bonnenpolder, psychische en ruimtelijke bewaren tegen een grote begraafplaats in de directe buurt en veel onzekerheid voor de gevolgen, o.m. verontreinigd water, gevaar opgraven en verspreiden resten door dieren. Het is geen Westlands grondgebied, maar er wonen wel Westlanders vlakbij en het bos wordt vooral door Westlanders bezocht. Westland Verstandig wil daarom weten hoe de Westlandse burgers denken over deze plannen.
Op haar site wil Westland Verstandig een meldpunt openen waar Westlanders kunnen aangeven of zij voor of tegen natuurbegraven in de Bonnenpolder zijn. Ook kunnen zij ons uiteraard mailen. Hun mening is belangrijk voor de wijze waarop “hun Westland” moet reageren op het plan. Vandaar dat we de Westlandse burgers willen vragen naar hun mening.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter