Westlandse burgers betalen het gelag door falend bestuur College van Burgemeester en Wethouders door het niet regelen van de gevolgen van realisering bouwplannen

Westlandse burgers betalen het gelag door falend bestuur College van Burgemeester en Wethouders door het niet regelen van de gevolgen van realisering bouwplannen

Westland Verstandig heeft al diverse malen gepleit voor het eerst maken van goede ontsluitingswegen, fietspaden en wandelpaden en eerst creëren van voldoende groen en water en dan pas te bouwen. Nu wordt er eerst gebouwd, zonder dat dit alles goed geregeld is. Zichtbaar ontstaan er daardoor verkeersproblemen in praktisch alle dorpskernen. Het College schuift, door daar geen aandacht aan te schenken, de problemen en de financiële gevolgen voor zich uit. De te hoge grondprijzen zorgen voor dit “kiekeboe beleid”, waarbij het gemeentebestuur zichzelf voor de gek houdt. Afboeken op grond is volgens het College niet nodig, maar op termijn zullen dure voorzieningen -wegen, groen, water en zelfs nieuwe scholen- nodig zijn. Vele terechte klachten van burgers die in hun straat ineens heel veel meer verkeer zien rijden is het gevolg. Want het verkeer moet ergens heen. Noem Monster, ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en De Lier met vele straten in en rondom het centrum waar een onaanvaardbare verkeerstoename plaatsvindt. Het College schuift deze klachten vaak terzijde. Ten onrechte. Voor de leefomgeving en de aantrekkelijkheid van Westland erg belangrijk, vindt Westland Verstandig. Deze problemen moeten dan ook snel structureel aangepakt en opgelost worden. Bij nieuwe woongebieden of nieuwe ontwikkelingen in onze dorpskernen moet eerst de goede infrastructuur worden aangelegd of gepland en daarna pas de woningen / winkels. Dat gebeurt nu niet, althans zwaar onvoldoende. Dat moet anders en de kosten moeten direct meegenomen worden bij het plan. Waar dat niet gedaan is, moet dat snel opgelost worden. Geregeld stelt Westland Verstandig vragen hierover -n.a.v. concrete klachten- en ook de andere politieke partijen doen dat weleens. De laatste vraag ging terecht over de Geestweg in Naaldwijk. Westland Verstandig zal met voorstellen komen om deze overlastgevende situaties te laten stoppen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter