Vereniging


De Vereniging Westland Verstandig heeft ten doel:
het streven naar een Gemeente Westland waarin het welzijn van de burgers centraal staat, burgers tot hun recht komen en burgers worden betrokken bij onderwerpen die van belang zijn voor de Westlandse samenleving, waarbij haar uitgangspunten worden vastgelegd in een programma en concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma.

Het bestuur wordt gekozen door en legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Heeft u vragen aan het bestuur van de Vereniging Westland Verstandig:

Gerrit Zavaros, Schout 5, 2671 ZR Naaldwijk, telefoon 0174 626420
voorzitter@westlandverstandig.nl

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur en wordt op dit moment gevormd door: