skip to Main Content

004 Veiligheid Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 – 2670 AD Naaldwijk

4 augustus 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006

Geacht College,

Inzake: veiligheid Herenstraat Wateringen

Westland Verstandig heeft berichten ontvangen, die ook in de pers verschenen zijn, dat er drie keer is ingebroken bij het postkantoor in de Herenstraat in één maand tijd. Blijkbaar zijn overvallen, vechtpartijen en inbraken schering en inslag in bepaalde delen van Wateringen. Dit is onaanvaardbaar en volgens Westland Verstandig dient er veel beter en efficiënter opgetreden te worden. Onze kernen dienen veilig te zijn. Alle beschikbare middelen, waaronder cameratoezicht, moeten worden ingezet.

Dit leidt tot de volgende vragen:
– In welke delen van de Gemeente Wateringen hangen camera’s en waarom worden die camera’s in ieder geval ook niet opgehangen in de Herenstraat waar veelvuldig overvallen, vechtpartijen en inbraken plaatsvinden? Naar verluid zijn die camera’s daar niet aanwezig. Waarom niet?
– Welke technische voorzieningen zijn nodig om een groter gedeelte van Wateringen, met name daar waar de overvallen, vechtpartijen en inbraken plaatsvinden te beveiligen? Bestaat de bereidheid om die voorzieningen te treffen?
– Welke overige maatregelen worden genomen om aan de reeks incidenten een halt toe te roepen?

Hoogachtend,
U e.a.,

Peter Duijsens
Fractie Westland Verstandig

Back To Top