skip to Main Content

013 Wegwerkzaamheden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD

Naaldwijk 4 oktober 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake planning en informatie over wegwerkzaamheden binnen de Gemeente Westland

Geacht College,

Geregeld wordt er door burgers en de leden van de fractie Westland Verstandig geconstateerd dat er wegwerkzaamheden langs de wegen worden aangegeven door middel van borden met totale afsluitingen voor zowel korte en lange duur, zonder dat de omwonenden en/of bedrijven zelf hierover zijn geïnformeerd. Voorbeeld: Madeweg.

Ook komt het geregeld voor dat de wegwerkzaamheden die in uitvoering zijn of op de planning staan, niet op de site van de Gemeente Westland staan aangegeven of op enige andere manier informatie verstrekt wordt. Voorbeeld: werkzaamheden Casembrootlaan/Geestweg.

Tevens wordt geconstateerd dat vaak in en rondom een kern werkzaamheden tegelijkertijd in uitvoering zijn, waardoor ernstige verkeershinder ontstaat. Voorbeelden: Galgeweg/Dijkweg/Secr. Verhoefweg.

Dit leidt tot de navolgende vragen van Westland Verstandig:

  • Hoe wordt er omgegaan met een planning van uit te voeren wegwerkzaamheden?
  • Wat zijn de uitgangspunten van de Gemeente omtrent de zwaarte van de verkeershinder door meerdere (totale) afsluitingen c.q. wegaanpassingen in en om een kern?
  • Wat gaat het College doen om de omwonenden en overige betrokkenen beter te informeren over de geplande werkzaamheden.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijnen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top