skip to Main Content

Persbericht verhoging van de huurprijzen van de gebruikers van de Westlandhal

Persbericht

 

 

De fractie van Westland Verstandig heeft de Commissie EFO/MO verzocht de verhoging van de huurprijzen van de gebruikers van de Westlandhal op de commissieagenda van 3 september a.s. te plaatsen. De fractie heeft aan het College verzocht om toezending van de exploitatieovereenkomsten die gesloten zijn tussen de gemeente Westland en Optisport en voorts is een verklaring gevraagd waarom op 15 juli 2014 onder meer vertegenwoordigers van de gemeente een gesprek voeren met de gebruikers. Dit terwijl Optisport per 1 februari jl. de exploitatie heeft overgenomen.

 

Voorts bevreemdt het natuurlijk dat op 15 juli 2014 de tariefsverhogingen plotsklaps worden bericht aan de verenigingen om dan vervolgens naar aanleiding van de vragen van Westland Verstandig te reageren met de mededeling dat er met de gebruikers gepraat gaat worden over de tariefsverhoging. Waarom op 15 juli 2014 het probleem creëren om dan vervolgens daarover te willen gaan praten. Er had natuurlijk eerst gepraat moeten worden. Westland Verstandig wenst onder meer dit gedrag van het College en de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering aan de orde te stellen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top