skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig vindt dat voor De Dijkgraaf serieus naar een alternatief gezocht moet worden

Westland Verstandig vindt dat voor De Dijkgraaf serieus naar een alternatief gezocht moet worden

Gisteren werd bekend dat De Dijkgraaf haar oog heeft laten vallen op een perceel grond in De Lier. Voor glastuinbouw is dat perceel al lang ongeschikt gezien de oppervlakte, de situering en de vorm van het perceel. Westland Verstandig vindt dat de gemeente positief moet meewerken aan een wijziging van de bestemming. In eerdere gevallen heeft de gemeente dat ook gedaan zonder dat daar grote bezwaren tegen bestonden. Waarom in dit geval niet. Het is om die reden dat bijgaande rondvraag morgen gesteld wordt aan het College.

bijlage persbericht 27-10-15 De Dijkgraaf, Rondvraag Cie EFO 28-10-15 Dijkgraaf

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top